Digital multikanal satt i system

Nina Furus nyeste bok, "Fra Triggerord til Hashtag", handler om hvordan man kan få de digitale kanalene til å spille sammen.


Nettredaktøren må i dag beherske mange digitale flater. Websiden, ja, men også Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube ... pluss kanskje noen blogger, søkemotormarkedsføring og annonser. Ofte blir det kanskje mest tilfeldig hva man gjør og når - og effekten blir deretter.

Det er på tide å sette digital multikanal i system!

Boken "Fra Triggerord til Hashtag" er første ledd i et mer langsiktig arbeid fra nettveteran Nina Furu for å utvikle og formidle et rammeverk rundt arbeidet med digital multikanal.

Boken starter på å besvare viktige spørsmål som hvilke kanaler som egner seg til hva, og hvordan man kan møte riktig bruker med riktig budskap i riktig flate til rett tid.

Boken behandler websiden og dens rolle i forhold til de andre kanalene inngående. Håndteringen av hver av de sosiale mediene er mindre dyptpløyende, men holder fokus på egnetheten av hver enkelt kanal i forhold til en bredere mediemix og en overordnet forretningsstrategi.

Boken er gjennomillustrert med norske eksempler. Den koster kr 349 og kan kjøpes bl.a. fra utgiveren, Høyskoleforlaget (Norwegian Academic Press):

Nina Furu: Fra Triggerord til Hashtag (2011)

 


Vil du ha ny jobb?

---

Lær mer om web

Vi arrangerer en rekke kurs i samarbeid med Webgruppen.

Se oversikt over alle kurs.

Drives av Idium Portalserver