Firmasider på Facebook - hvorfor og hvordan?

Å ha en egen Facebook-side er et naturlig neste skritt for svært mange bedrifter i disse dager. Men hva slags side bør du egentlig lage, og hvordan?


Vil du ha ny jobb?

---

Lær mer om web

Vi arrangerer en rekke kurs i samarbeid med Webgruppen.

Se oversikt over alle kurs.

Drives av Idium Portalserver