Navigasjon på et intranett

Navigasjonen på et intranett er nøkkelen til å gjøre intranettet effektivt å bruke for den ansatte. Etter hvert har testing vist at en tematisk navigasjon er mest effektivt for de fleste. Her får du gratis en allmengyldig, tematisk navigasjon for intranett som passer de fleste bedrifter og organisasjoner.

Last ned gratis innholdsliste/navigasjon for intranett (word-fil)

Det har vært gjort mange forsøk med forskjellige navigasjonsformer på et intranett. Konklusjonen av tester er imidlertid svært ofte at tematisk organisering fungerer best for den som faktisk skal benytte intranettet i daglig arbeid. Forsøk på å basere navigasjonen på organisasjonsinndeling, prosessgang eller lignende, viser seg ofte å fungere dårlig i praktisk bruk. (Hvor ligger for eksempel "telefonliste" på et prosess-organisert intranett? Og ligger "timelister" under "økonomi" eller "personal" på et avdelingsinndelt et ...?)

Baserer man derimot navigasjonen på emner, kan man organisere innholdet logisk i grupper. Man kan også bygge opp hierarkier med over- og underordnede begrep, der mer spesifikke termer ligger under mer generelle begreper. Et tematisk hierarki kan senere bygges ut både i bredden og dybden, uten at man behøver å gjøre endringer i den strukturen som allerede er lagt. (Kommer man med en ny produktserie, lager man bare et nytt underpunkt under "produkter". Startes et nytt prosjekt, lages et nytt underpunkt under "prosjekter" osv.)

Mange av temaene vil dessuten være felles fra bedrift til bedrift. Regnskapstall, rapporter, IT-informasjon, brevmaler, HMS-informasjon, feriekalender og mye annet går igjen fra bedrift til bedrift. Disse emnene har vi nå satt opp i en felles, allmenngyldig navigasjon/informasjonsoversikt for intranett. Denne kan du gratis laste ned og benytte:

Last ned gratis innholdsliste/navigasjon for intranett (word-fil)

Du kan også benytte denne oversikten som en sjekkliste for temaer som bør dekkes i intranettet, og som kvalitetskontroll i forhold til egne innholdsoversikter. Den bør naturligvis ikke erstatte en innholdsprosess som avdekker dine medarbeideres/din bedrifts spesielle informasjonsbehov, men kan være et nyttig supplement til en slik prosess.

Du kan også se forslag til innholdsliste/navigasjon som web-dokument, hvis du foretrekker det.

Dokumentet er utformet basert på erfaring fra innholdsworkshops med intranett i en rekke bedrifter, og på workshop gjennomført som del av kurs i Intranett ved Westerdals 9. og 10. mars 2005. Til stede på denne workshop’en og medutviklere av dette utkastet er foruten Nina Furu (kursleder): Anne Birgitte Hjelseth, NHO; Atle Schei, Netpower e-solutions; Audun Sørsdal, Vann- og avløpsetaten; Egil Tvilde, NHO; Henriette Langås, Hafslund ASA; Inger Sørensen, Posten Norge; Kari S. Strand, Justisdepartementet; Laila Ueland Lunde, Stavanger Aftenblad; Linda Kragseth, Skandiabanken; Liv Nodeland, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

 

Lyst til å lære mer?

Ta en titt på Webgruppens ulike kurs om intranett.


Vil du ha ny jobb?

---

Lær mer om web

Vi arrangerer en rekke kurs i samarbeid med Webgruppen.

Se oversikt over alle kurs.

Drives av Idium Portalserver