Class of 2003

Her er noen av elevene fra landets første kull nettredaktører, høsten 2003.

Da Nettredaktørskolen ble etablert høsten 2003, var det 10 elever som meldte seg på til første kull. Disse elevene har skapt historie - blant annet har Propaganda skrevet denne artikkelen om dem.

Her er bildet som ble tatt under avslutningen, hvor dessverre ikke alle er med:

De som er på bildet, er:

(Bakre rekke, fra venstre:) Ellen Stokland, Amnesty; Erlend Tidemann, Oslo Kommune; Marianne Løken, Forskningsrådet; Britt Magnussen, Gjensidige NOR.

(Foran, fra venstre:) Kine Søyland, Aller-Gruppen; Nina Furu (kursleder); Grethe-Lill Carlsen, Rikstrygdeverket; Ragna Priddy, Statskonsult og Ane-Kamilla Eriksen, Filmweb.

I tillegg til disse var det to nettredaktører/informasjonsmedarbeidere fra Norsk Språkråd som deltok på Nettredaktørskolen høsten 2003.


Vil du ha ny jobb?

---

Lær mer om web

Vi arrangerer en rekke kurs i samarbeid med Webgruppen.

Se oversikt over alle kurs.

Drives av Idium Portalserver