Ny sjekkliste: Skriving for web

Etter å ha holdt mange, mange kurs om skriving for web, har jeg endelig fått laget en sjekkliste som du kan bruke til å kvalitetssikre egne tekster før de blir publisert. Her er den:

Se også disse sidene:

Her er sjekklisten som du kan bruke til å kontrollere tekster:

Spørsmål

Bra hvis svaret er …

Mindre bra hvis svaret er …

Er saken og vinklingen tilpasset nettstedets konsept, målgruppe og innholdstype?

Ja

Nei

Forteller overskriften hovedpoenget i artikkelen?

Ja

Nei

Er overskriften selvforklarende?

Ja

Nei

Er overskriften på under 5 ord?

Ja

Nei

Er overskriften fristende for målgruppen å klikke på?

Ja

Nei

Er ingressen på under 5 setninger?

Ja

Nei

Gjentar ingressen overskriften?

Nei

Ja

Utdyper ingressen overskriften?

Ja

Nei

Plasserer ingressen overskriften i tid og rom?

Ja

Nei

Dekker overskriften og ingressen til sammen alt den ”tilfeldige” leser trenger å vite for å være overfladisk orientert om saken?

Ja

Nei

Er det mulig å ”lese artikkelen vertikalt”?

Ja

Nei

Er artikkelen på under 800 ord?

Ja

Nei

Er artikkelen stykket opp i avsnitt?

Ja

Nei

Hvis brødteksten er på over 3 avsnitt, benyttes det mellomtitler?

Ja

Nei

Er noe enkelt avsnitt på over 100 ord?

Nei

Ja

Finnes det linker til mer utdypende informasjon (dersom slik informasjon finnes, på eget eller andres nettsted)?

Ja

Nei

Dersom artikkelen omhandler et omfattende grunnlagsmateriale (f.eks. en avhandling eller en forskningsrapport), finnes det link til å laste ned denne i sin helhet?

Ja

Nei

Er stoffet i artikkelen av en slik art at det er mest forståelig forklart ved bruk av en graf, en figur, en modell el.? Hvis svaret på dette er ja, finnes det slike grafer, modeller eller lignende på siden?

Ja

Nei

Benytter artikkelen målgruppens eller avsenderens språk og begreper?

Mål-gruppens

Avsend-erens

Du kan også få denne listen som et nedlastbart word-dokument, som du kan kopiere fra eller sende videre til kolleger:

Har du lyst på faglig inspirasjon når det gjelder å skrive for web, holder jeg også flere kurs i dette emnet over 1/2 og hel dag. 

Jeg holder også etter avtale bedriftsinterne kurs i skriving for web.


Vil du ha ny jobb?

---

Lær mer om web

Vi arrangerer en rekke kurs i samarbeid med Webgruppen.

Se oversikt over alle kurs.

Drives av Idium Portalserver