Målgrupper

Hvilke målgrupper retter nettstedet seg mot?

Du trenger å vite noe om hvilken målgruppe ditt nettsted skal rette seg mot. Driver du allerede et nettsted, har du antagelig gjennomført brukerundersøkelser slik at du vet noe om dine brukeres profil. Du kan velge å følge denne, eller du kan bevisst rette deg mot en litt annen målgruppe.

Noen parametre for målgruppen som du bør tenke gjennom:

Business to business Business to consumer
Retter du deg mot kunder innen en bestemt bransje? Retter du deg mot brukere av et bestemt kjønn?
Retter du deg mot bedrifter av en bestemt størrelse? Retter du deg mot brukere i en bestemt aldersgruppe?
Retter du deg mot kunder i et bestemt distrikt?

Retter du deg mot brukere i bestemte distrikter?

Hvilken stilling har den personen i bedriften som du regner med vil besøke ditt nettsted? Retter du deg mot brukere med bestemte interesser?

 

Slike parametre sier ikke like mye om brukeren nå som de gjorde før. Det er likevel greit for deg å ha en hovedprofil som kan legge føringer for hvordan du utformer din web-kommunikasjon.

Du kan og bør kvalitetssikre kommunikasjonen i etterkant gjennom bruk av teknikken "persona"; altså at du tenker deg en helt konkret person som representerer målgruppen (eller forskjellige personer, hvis du har forskjellige målgrupper), og forsøker å se nettstedet gjennom øynene til denne "persona'en".

Når målgruppen er definert, kan du begynne å tenke på budskap .

Lyst til å lære mer om brukervennlighet og målgrupper?

Se Webgruppens kurs i bestepraksis og markedsføring på web.


Vil du ha ny jobb?

---

Lær mer om web

Vi arrangerer en rekke kurs i samarbeid med Webgruppen.

Se oversikt over alle kurs.

Drives av Idium Portalserver