Nettredaktørskolen

Nettredaktørskolen er et komplett undervisningsopplegg for deg som har ansvar for en bedrifts- eller organisasjonsweb.

Vi har drevet Nettredaktørskolen siden 2003, og arrangerer stadig nye kurs:

Mer info og påmelding til Nettredaktørskolen

Nettredaktørskolen er først og fremst et tilbud til deg som er operativ, altså som sitter med konkrete arbeidsoppgaver innen oppdatering og vedlikehold av en webside for en bedrift eller en etat. Også personer med mer strategisk ansvar kan imidlertid ha nytte av kurset, for å få større innblikk i hvordan webkommunikasjon foregår i praksis.

Her er litt av hva deltagerne sier om dette kurset:

“Nettredaktørskolen har gitt meg nyttig lærdom som jeg i ettertid finner nødvendig for at jeg skal kunne gjøre en god jobb som webredaktør. Nina er enormt engasjert og en inspirasjonskilde uten like. Kunnskapen og erfaringen hun deler med deltakerne på Nettredaktørskolen skulle vært obligatorisk for alle nettredaktører.”
Wenche Opsata, webredaktør, Renovasjonsetaten, Oslo Kommune

“Jeg opplevde Nettredaktørskolen som veldig relevant, inspirerende og ikke minst, bevisstgjørende. Et godt og kompetansebyggende utgangspunkt for de som ønsker å jobbe med internett i en eller annen form.”
Anne Marit Havnaas, Internettansvarlig, Mills DA

“For oss som jobber i offentlig sektor er det grunnleggende å være i førstelinje når web skal videreutvikles. Nettredaktørskolen gir oss de verktøyene som er nødvendig både i forhold til grunnleggende kunnskap om informasjonsformidling på web, men også i stragiske valg og videreutvikling av nettet.”
Hilde Harwiss, Leder for strategi, informasjon og organisasjonsutvikling, Klinikk rus og avhengighet, Aker Universitetssykehus HF.

“Den største fordelen med Nettredaktørskolen, utover at man lærer om alle sidene ved nettredaktøransvaret, er at den er så praktisk. Man kan gå rett tilbake på jobben og sette i verk det man lærer. Nettredaktørskolen kan nok spare mange etater og bedrifter for store konsulentregninger.”
Dorthe Birch, Informasjonssjef, NOKUT

Noen få av de flere hundre selskapene som har sendt sine medarbeidere på Nettredaktørskolen er:

 • AGA
 • Aller-gruppen
 • Den norske Kirke
 • Filmweb
 • Forskningsrådet
 • Gjensidige
 • IF
 • Lexmark
 • NetCom
 • Norges Bank
 • Oslo Kommune
 • Posten
 • Price Waterhouse Coopers
 • Skanska
 • Software Innovation
 • Sosial- og Helsedirektoratet
 • Statens Kartverk
 • Statoil
 • Thon-gruppen
 • TINE
 • Tollpost Globe
 • Utenriksdepartementet

Nettredaktørskolen tar deltagere fra både privat og offentlig sektor, og fra større og mindre selskaper. Elevene får imidlertid det største utbyttet av kurset når de har ansvar for et foreliggende nettsted og kan relatere kunnskapen til praktiske eksempler i egen hverdag.

Vil du vite mer om Nettredaktørskolen generelt?
Fyll ut skjemaet under, så sender vi deg mer informasjon:


Mer informasjon om Nettredaktørskolen

Jeg ønsker uforpliktende å melde min interesse for Nettredaktørskolen. Vennligst send meg mer informasjon.

Navn
Firma
Adresse
Postnr/sted
Telefonnr.
E-post