Webstrategi

Før du oppretter (eller redesigner) et nettsted, må du vite hva du skal med satsningen, og ikke minst hva som skal få brukeren til å besøke deg. Her er de strategiske vurderingene.

De vellykte nettstedene er de som har forankring i bedriftens øvrige strategier, spiller sammen med bedriftens øvrige medietiltak og har et klart konsept.

Disse tingene må du vite før du starter:

  • Målsetting : Hva er målet med å opprette nettstedet?
  • Konsept : Hvordan skal webmediet benyttes til å oppnå disse målene?
  • Målgruppe : Hvem retter nettstedet seg mot?
  • Budskap : Hva skal man kommunisere til målgruppen?
  • Konkurransefortrinn : Hva skal få målgruppen til å komme til nettstedet/foretrekke nettstedet fremfor konkurrentenes nettsteder?

Du finner tips om hver av disse punktene i denne seksjonen. Klikk på ordene i listen over, eller på punktene i navigasjonen til venstre.

Først når dette er på plass, kan du begynne å tenke på selve web-produksjonen .

Gode innspill til strategi-prosessen kan du også få gjennom å ta kurs i  digital strategi hos Webgruppen.