Web-produksjon

Produksjonsfasen er omfattende og krevende. Men håndterer du den riktig, får du maksimalt utbytte av løsningen din.

NB! Se også sjekklisten for web-utvikling for en punkt-for-punkt gjennomgang av en innholdsstyrt utviklingsprosess.

Når du starter en webutviklings-prosess, er det litt av et apparat du setter i gang. Det er interne høringer, ekstern leverandørkontakt, strategiske vurderinger, brukertesting, designvurderinger, back-end-analyser og det ene med det andre.

Før du gjør det, vil jeg be deg om å stille deg selv dette spørsmålet: Er det nødvendig? – Mange starter nemlig nye utviklingsprosjekter når den eksisterende løsningen faktisk er fullt brukbar, men man kan trenge en endring av design og/eller innhold. I så fall lønner det seg å gå til for eksempel Webkvalitet og få en innholdsoverhaling, framfor å sette i gang ny teknisk utvikling.

Men er ny teknisk utvikling påkrevet, bør du tenke gjennom følgende og i oppsatt rekkefølge:

I denne seksjonen kan du lese mer om hver av disse punktene.

Er du usikker på hvordan du skal gripe prosjektet an, og ønsker å diskutere problemstillingene med en objektiv, ekstern partner, kan jeg hjelpe deg .