Banner-blindhet

Fenomen som gjør at brukerne ikke ser informasjon på enkelte steder i skjermbildet. Utviklet som en reaksjon på den økende mengden reklame på websider.

Fenomenet banner-blindhet beskrives bl.a. av User Interface Engineering som del av teorien om “lukten av informasjon”. Bannerblindhet skyldes egentlig såkalte “informasjonsmasker” som gjør at brukerens blikk og observasjonsevne konsentrerer seg om enkelte deler av websiden han ser på, men ikke andre. De mentale informasjonsmaskene “blokker ut” de delene av siden der brukeren ikke forventer at det finnes interessant informasjon – typisk de delene av siden der det erfaringsmessig finnes mange annonser.

Grovt forklart fungerer informasjonsmaskene, eller banner-blindheten om du vil, slik:

  • Brukerens blikk går automatisk dit hvor han forventer å finne informasjon.
  • Brukeren forventer å finne informasjon der han er vant til å finne den.
  • Brukeren er vant til å finne informasjon der alle andre plasserer den, nemlig avsenderinfo øverst på siden, meny i venstre marg osv.

Fenomenet bannerblindhet forsterker dermed sannheten at web er et konvensjonsmedium, og gjør det enda viktigere å plassere elementer på en konvensjonell måte:

Konvensjonell plassering av elementene gjør at de enkelt blir sett i forhold til banner-blindhet.

Ukonvensjonell plassering av elementer (for eksempel plassering av meny i høyre marg – også kjent som “dødens posisjon” – som her) gjør det langt vanskeligere for brukeren å orientere seg på siden.

Det er også verd å merke seg at banner-blindhet kan utløses på en side i større eller mindre grad. Dersom siden tydelig ikke har annonser på seg, slapper brukeren litt av og informasjonsmasken blir åpnere og mer gjennomsiktig. Det øyeblikket man introduserer et element som ser ut som en annonse, blir imidlertid masken både tettere og mørkere. Dette er grunnen til at egenannonser på en side i tillegg til ikke å bli klikket på også ofte fungerer til å gjøre andre elementer på siden mindre klikket på. Det at man har med et element som ser ut som en annonse, utløser/forsterker banner-blindhet, og dermed blir også andre deler av siden mindre sett.

Brukerne har gradvis utviklet banner-blindhet som en reaksjon på den stadig økende mengden reklame på websider. (Store, norske webportaler som VG og SOL hadde i 1999 10-15% av første skjermareale dekket av reklame. I dag har de samme nettstedene ca 60% reklame i første skjermbilde. Kanskje ikke så rart om brukerne reagerer med å bli “blinde” for all denne støyen!)

Du kan også lese mer om bannerblindhet og informasjonsmasker (inkludert tall fra forskning om emnet) i rapporten “Designing for the Scent of Information” av User Interface Engineering.