Lukten av informasjon

Den teorien om brukeradferd på web som i dag ansees som den riktigste og best underbygde. Teorien er basert på tusenvis av brukerobservasjoner, og er formulert av Jared Spool og hans kolleger ved User Interface Engineering.

Teorien om lukten av informasjon sier som følgende:

  • Brukere “snuser” seg fram til informasjon på web på samme måte som en hund følger et spor.
  • Brukeren går framover når lukten av informasjon blir sterkere.
  • Brukeren går tilbake når lukten av informasjon avtar.
  • Den sterkeste bæreren av lukten av informasjon er linker.

I praksis betyr dette at brukeren agerer som følgende:

La oss si at jeg (som bruker) observerer at min sønn har et utslett. Jeg lurer på om han har fått meslinger, så jeg går på en søkemotor og skriver inn søkeordet “meslinger” (= mitt trigger-ord i dette tilfellet). Jeg får da en rekke søketreff. Av disse velger jeg ut en (sannsynligvis en av de første 4 på siden, sannsynligvis en med ordet “meslinger” i overskriften). Jeg klikker meg inn på dette nettstedet og kikker raskt på siden jeg kommer til. Ser det ut som om jeg vil finne den informasjonen jeg leter etter på denne webben? Hvis svaret er “ja”, klikker jeg videre innover i dette nettstedet. Hvis svaret er “nei”, går jeg tilbake til søkemotoren og forsøker et annet av søketreffene mine i stedet.

Rent konkret er det jeg leter etter visuelle bekreftelser på at nettstedet er riktig for meg (at det er ment for meg som lekmann og ikke for medisinsk fagpersonell, for eksempel) og bekreftelser på at den informasjonen jeg leter etter faktisk finnes på sidene, nærmere bestemt så ser jeg etter mitt trigger-ord (her: ordet “meslinger”), fortrinnsvis som en link i navigasjonen.

Jeg har laget en gratis lærefil om emnet Lukten av Informasjon, som er en kortversjon av den jeg bruker når jeg holder foredrag om dette. Denne kan du laste ned her:

 “Lukten av informasjon” – gratis lærefil (Powerpoint)

Du kan nå laste ned gratis rapporten “Designing for the scent of Information” som er laget av User Interface Engineering. Den er standardlitteraturen om emnet, og er veldig bra!

Du kan også lese mer om lukten av informasjon i boken Webkommunikasjon eller melde deg på en av våre kurs, som gir deg praktiske verktøy og trening i arbeidet med å tilrettelegge innhold for lukten av informasjon.