Avstøting

Avstøting er når brukeren ikke føler at førsteinntrykket av ditt nettsted stemmer i forhold til det han er ute etter, og han velger å prøve et annet nettsted i stedet.

Ifølge teorien om “lukten av informasjon” kommer brukeren inn til ditt nettsted – gjerne via en søkemotor – og gjør seg så umiddelbart opp en mening om hvorvidt det er sannsynlig at han vil finne det han leter etter på denne siden eller ikke. Dette førsteinntrykket avgjøres av visuelle markører og forekomsten av trigger-ord.

Dersom førsteinntrykket indikerer at det er sannsynlig for brukeren at han vil finne det han er ute etter på denne siden, så velger han å bli og prøver gjerne et klikk eller to på din side. Dersom førsteinntrykket derimot indikerer at denne sannsynligheten er lav, velger brukeren å gå ut igjen og heller prøve et annet nettsted. Dette siste kalles avstøting, også kjent som bounce rate eller fluktfrekvens.

Typisk vil avstøtning ligge på ca 50 % på et nettsted med god digital synlighet, som altså får en god del av sin trafikk fra søkemotorer. På et nettsted med lav digital synlighet vil avstøting typisk være på ca 20%.

Avstøting betyr altså i klartekst at et hvert nettsted mister ca halvparten av sine potensielle kunder fordi de ikke mestrer umiddelbar webkommunikasjonVisuelle markører og trigger-ord. (Har nettstedet lav søkemotorsynlighet er prosenten lavere, men totalantallet av besøk er som regel også vesentlig mye dårligere.)

Jobber man bevisst med å redusere avstøting, kan man få prosenten ned i 25-30 % (med høy søkemotorsynlighet). Prøver man å jobbe prosenten lavere enn dette, vil den paradoksalt nok begynne å stige igjen. Dette skyldes fenomenet “Alt for alle er ingenting for noen” – dvs at man blir så utydelig på målgruppemarkører at færre brukergrupper vil oppleve nettstedet interessant nok til å velge å bli.