Findability

Findability er et nytt fagfelt innen webkommunikasjon, som ventelig vil bli like sentralt i årene som kommer som det brukervennlighet (usability) har vært i de årene som er gått.

Vi har ikke noen god norsk oversettelse av ordet «findability» enda, selv om «finnbarhet», «søkbarhet», «gjenfinnelighet» og kanskje til og med «finne-vennlighet» er mulige alternativer.

Findability-faget har to aspekter: Å bli funnet på web generelt og søkemotorer spesielt (= ekstern findability) og å tilrettelegge for at brukeren finner den informasjonen han leter etter på nettstedet når han først kommer dit (= intern findability).

Det er ofte de samme tiltakene som forbedrer både intern og ekstern findability (gitt at den tekniske kvaliteten på sidene er akseptabel. Se sjekklisten for søkemotoroptimalisering for mer informasjon om de tekniske sidene av saken.)

Både intern og ekstern findability bygger seg på forståelsen for og bruken av trigger-ord. Kort og overforenklet, kan man si at vi jobber med findability på følgende måter:

1. Identifiser de sentrale trigger-ordene for ditt nettsted.

2. Kvalitetssikre at etterspørselen etter disse trigger-ordene er tilstrekkelig. (Dette kan du gjøre med følgende enkle regnestykke: Sjekk hvor mange ganger alle dine trigger-ord er søkt etter på Overture. Del dette tallet på 10. Dette gir deg et anslag om hvor mange kunder du potensielt kan få fra søkemotorer per måned. Er dette tallet stort nok? – Hvis ikke, kan det tenkes at markedsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig.*)

3. Bruk trigger-ordene i navigasjon, i overskrifter, i title-tagger, i meta-tagger og i tekster.

4. Bygg navigasjonen etter prinsippene «navigasjonspunkter skal være trigger-ord», «bedre med 20 gode trigger-ord enn 7 diffuse begreper», «si det viktigste først» og «sørg for at navigasjonen er tekstbasert og tydelig ser ut som linker.

5. Plasser navigasjonen et sted på siden der den blir funnet. (Ref. banner-blindhet.) Dette betyr at navigasjonen bør plasseres i topp (ikke for høyt!) eller – aller best – i venstre marg.

6. Sørg for at den tekniske kvaliteten på sidene er god nok. Se sjekklisten for søkemotoroptimalisering for mer informasjon om de tekniske sidene av saken.)

7. Monitorer trafikken din. Kommer en tilstrekkelig andel fra søkemotorer? Er den trafikken som kommer fra søkemotorer riktig i forhold til ditt innhold (dvs. er dine mest trafikkgenererende søkeordsstrenger typiske for innholdet på nettstedet ditt)? Hvis ikke, hvor trenger du bedre synlighet?

8. Hvis du mangler synlighet på enkelte sentrale områder, så lag mer innhold på disse områdene (dvs skriv flere tekster), og bruk de trigger-ordene du ønsker mer synlighet på aktivt (se pkt 3.)

 

* Bakgrunnen for dette regnestykket er som følger: Overture-tallene representerer ca 1/10 av det norske markedet. Tar du antallet søkeforekomster på Overture og ganger med 10 får du dermed et omtrentlig bilde av hvor stor etterspørselen er. Jobber du med søkemotorsynlighet på Google, vil du klare å nå ut til mer eller mindre hele dette markedet. Men det er ikke alle av dem som blir kunder. Av de som ser din oppføring (på en god plass på Google), er det kanskje 10% som klikker seg inn. Av disse igjen bør det være 10% som kjøper noe, i hvert fall når du ser på livstidsverdien av en kunde. Dette betyr at du grovt overforenklet kan klare å få 1/100 av de potensielle kundene som kunder, og siden Overture-tallet er 1/10 av dette tallet, betyr det at ditt potensielle kundetall er 1/10 av det søkeforekomsttallet som Overture oppgir. Forutsatt at du jobber målbevisst og er en dyktig nettredaktør, men det er du jo. :-))