Webordbok

Er det noen web-ord du lurer på hva betyr? Vi har samlet en liten oversikt her (og tar gjerne imot forslag til nye ord).

AdWords – Nå Google Ads
Googles annonseløsning for annonsering relatert til søkeord. Også kjent som Google Ads.

AdSense
En Google annonsetjeneste som gir deg inntektsmuligheter på andres annonser på nettsiden din. AdSense leverer automatisk tekst- og bildeannonser som er nøyaktig målrettet mot innholdet på webområdet ditt.

Affiliate markedsføring
En markedsføringsmetode der eier av nettsteder  anbefaler og lenker til andres produkter mot en provisjon av generert salg.

AJAX
Asynchronous JavaScript And XML, webutviklingsteknikk for å lage interaktive nettsider. En AJAX-applikasjon sender kontinuerlig data mellom nettleser og server, slik at siden ikke behøver å lastes på nytt for å se endringer.

API
Application Programming Interface er et programmeringsgrensesnitt for kommunikasjon mellom programvare. API er et programmeringsspråk som har sine predefinerte objekter som regel, et api legger til nye objekter du kan bruke eller lage selv.

Banner
En grafisk annonse på en internettside. Kan bestå av både flash-animasjon, lyd og andre effekter, men er oftest bare en grafikk-fil.

Blogg
Fornorsking av det engelske «blog» som er en sammentrekning av «web log» eller dagbok på nettet. Brukes om en webside med personlige meningsytringer. Er en populær form for kommunikasjon. En blogg kjennetegnes ofte av datostyrt navigasjon og mulighet for å abonnere på nye innlegg via RSS.

Chat
Direkte tekstbasert kommunikasjon i sanntid via Internett eller intranett.

Cloaking
Metode for å jukse seg til bedre plasseringer på søkemotorer gjennom å vise andre sider til søkemotor-robotene enn til menneskelige brukere. Metoden kan føre til utestengelse fra Google, dersom Google oppdager det.

CMS
Content Management System, dataverktøy for å produsere og vedlikeholde websider. På norsk også kjent som «publiseringsløsning».

Cookies
Unik identifiseringskode som lagres på brukerens PC for at et nettsted skal kunne kjenne igjen brukeren og levere relevant informasjon. Kalles også “informasjonskapsler” på norsk.

CPC
Cost Per Click. Prisen man betaler for hver enkelt besøkende inn til sine sider når man kjøper annonser.

CPM
Cost Per Mille. Prisen man betaler for ett tusen visninger av en annonse.

CR
Conversion rate, se «konverteringsrate».

CSS
Cascading Style Sheets, et språk som styrer utseende på en HTML-side. Gjør det også enkelt å gjøre forandringer.

Digital synlighet
Hvor synlig ditt nettsted er for søkemotorenes roboter.

Domene
En unik navnestreng som benyttes til adressering på Internett. For eksempel webmagasin.no

Doorway pages
Metode for å jukse seg til bedre plasseringer på søkemotorer gjennom å vise andre sider til søkemotor-robotene enn til menneskelige brukere. Metoden kan føre til utestengelse fra Google, dersom Google oppdager det.

Dynamisk innhold
Innhold på en webside som hentes fra en database idet siden vises i nettleseren. Dynamisk innhold kan endre seg for hver gang en bruker besøker siden. Motsetningen er statisk innhold, se dette.

Ekstranett
Betegnelse for et nettsted som kun er tilgjengelig for påloggede brukere, eller for spesielle lukkede sider på et ellers åpent nettsted. Et typiske eksempel er de påloggede medlemssidene på en organisasjonsweb.

EPS
Encapsulated PostScript, et standardformat forbundet med «desktop publishing». Det er to typer EPS-filer; bitmap- og vektorbilder. Vektorbaserte filer kan forstørres i det «uendelige» uten at bildekvaliteten forringes (ofte illustrasjonsfiler av typen Adobe Illustrator).

Firmasøk
Søk blant oppføringene i et (som regel betalt) annonseregister. Katalogtjenester som Gule Sider og katalogdelen av Kvasir tilbyr typiske firmasøk.

Flash
Refererer både til avspilleren Adobe Flash Player og programvaren Adobe Flash. Et populært video- og animasjonsformat. Mye brukt til interaktive menypunkter og bannerannonser.

Fritekstsøk
Søk i en automatisk indeksert innholdsdatabase. Man kan ha nettstedsinternt fritekstsøk, som kun søker i innholdet på et bestemt nettsted, eller generelt fritekstsøk som søker i innhold hentet fra en mengde forskjellige sider. GoogleMSN og Yahoo er blant de søkemotorene som tilbyr generelt fritekstsøk.

GIF
Graphic Interchange Format, er et bildefilformat. GIF egner seg dårlig til fremvisning av bilder med mange farger, ettersom formatet er begrenset til 256 farger (8-bit).

Hashtag
Spesiell tegnkode med tegnet # som brukes som del av twitter-meldinger for å forenkle temainndeling og søk. For eksempel kan man merke en melding om en ledig stilling med hashtaggen #jobb. Brukere som leter etter ledige stillinger kan da søke på #jobb og få en oversikt over alle twittermeldinger som er merket med dette. Den som twitrer skriver bare inn hashtaggen som del av meldingen, og man kan skrive hvilke hashtagger man vil. Det er imidlertid bare de mest logiske hashtaggene som blir søkt på. Nettstedet hashtags.nooffentliggjør informasjon om hvilke hashtagger som til enhver tid er mest populære blant norske twitrere.

HTML
HyperText Markup Language, et kodespråk for nettsider.

HTTP
HyperText Transfer Protocol, hypertekstoverføringsprotokoll. Den primære kommunikasjonsprotokollen for utveksling av informasjon på Internett.

Indeksering
Strukturering av innhold for tillegging i en innholdsdatabase.

Informasjonskapsel
Unik identifiseringskode som lagres på brukerens PC for at et nettsted skal kunne kjenne igjen brukeren og levere relevant informasjon. Kalles også “cookie” på engelsk.

Instant Messaging (IM)
Direktemeldingstjeneste, mest kjent er MSN Messenger.

Internett
Et verdensomspennende datanettverk som omfatter bl.a. e-post, filoverføringer og websider.

Intranett
Et lukket datanettverk for utveksling av data og informasjon internt i en bedrift eller en organisasjon.

JavaScript
Et programmeringsspråk for nettsider, brukes i hovedsak til å lage dynamiske elementer på et nettsted.

JPEG (JPG)
Joint Photographic Expert Group, et mye brukt standardformat ved lagring av bilder. Blir mye brukt ved fremvisning av bilder på web. Komprimerer bilder slik at filen blir mindre, gjentatte lagringer i dette formatet kan forringe bildekvaliteten.

Konvertering
Omforming fra et format til et annet. Brukes ofte om filformater («konvertere fra en Powerpoint-fil til en .pdf-fil»), men kan også referere til større omlegging av data fra et system til et annet. Se også «migrering».

Konverteringsrate (CR)
Andel av besøkende på en webside som har gjennomført tjenestens målsetting. Brukes ofte for nettbutikker, der det defineres som andelen av besøkende som har gjennomført et salg. CR på 1% på landingssider fra kampanjer regnes ofte som akseptabelt.

Kost per klikk (CPC)
Hvor mye du betaler for et klikk inn til nettstedet ditt fra et annonsemedium. Kalles også CPC (Cost Per Click).

Landingsside
Den siden man kommer til når man klikker på en link eller på en annonse.

Link farming
Metode for å jukse seg til bedre plasseringer på søkemotorer gjennom å kjøpe tusenvis av falske lenker inn til sine sider. Metoden avsløres nå antagelig automatisk av Google.

Longtail
«Den lange halen» på en kurve med søkeord og -fraser, altså svært spesifikke, spesielle eller sjeldne søk. Å «utnytte longtail» er å utnytte kombinasjonssøk og spesielle søk, for eksempel gjennom å annonsere på søkefrasen «barnevennlig hotell i Bergen» i stedet for bare «hotell».

Mashup
Webside som bruker data fra forskjellige kilder og presenterer dem sammen i et felles grensesnitt.

Meta description
En presis beskrivelse av et nettsted, teksten er skjult fra bruker og ikke synlig på siden, men denne beskrivelsen brukes ofte i søkeresultatene. Teksten er laget for søkemotorenes spider, slik at den enkelt kan finne ut hva «essensen» av en nettside er og gi bedre søkeresultater.

Migrering
Å flytte innhold fra en (type) database til en annen. Gjøres ofte i forbindelse me anskaffelse av nytt CMS, der innholdet må «migreres» over på ny løsning.

Mikroblogging
Mindre omfattende enn blogging, her kommuniseres det korte og informative status-oppdateringer.

Multikanal
Brukes ofte i sammensetninger som «multikanal-markedsføring» eller «multikanal-konsept». Refererer til det å tilby samme brukeropplevelse i flere kanaler parallelt.

Nettsamfunn
Et nettsted som ofte krever medlemskap, hvor man bygger opp og vedlikeholder et sosialt nettverk. Ofte av personlig karakter, med utveksling av bilder, videoer og meldinger.

Nettside
Egentlig en enkelt side på et nettsted, men brukes ofte synonymt med «nettsted», «webside» og «hjemmeside». Teknisk definisjon: HTML eller XHTML-side som kan aksesseres med en nettleser.

Nettsted
En ansamling nettsider på samme domene, som typisk lenker til hverandre gjennom felles meny. www.webmagasin.no er et nettsted.

Organisk søk
Fritekstsøk i automatisk indeksert innhold. Rangeringen av søketreffene i organisk søk styres etter relevans, og ikke etter betaling (annonser) eller redaksjonell styring (katalog-oppføringer).

Operating System (OS)
Engelsk for operativsystem, som er programvareplattformen til en datamaskin, som igjen fordeler ressursene i datamaskinen til andre programmer. Eksempler på operativsystemer er: WindowsLinux og Mac OS X.

PageRank
Et tall som angir hvor viktig en nettside er for web generelt, som brukes av Google som en av flere elementer til å styre rekkefølgen av søketreffene automatisk. PageRank går på en skala fra 0-10, der en nystartet webside som ingen lenker til vil ha PageRank 0. Kun noen få verdensledende sider, bl.a. Google selv, har PageRank 10. Universitetet i Oslo har PageRank 8, Oslo kommune har PageRank 6. PageRank tilskrives automatisk, bl.a. på grunnlag av lenker inn til siden, ansiennitet og andre variabler. I likhet med andre deler av Googles prioriteringsalgoritme er det hemmelig hvordan PageRank nøyaktig fungerer.

PDF
Portable Document Format, et høyst fleksibelt og mye brukt bilde- og dokumentfilformat,  basert på PostScript. PDF egner seg like mye til web som til trykk, ettersom den bevarer sideoppsett og kan lagre både vektor- og bitmapbilder.

Pixel
Et enkelt punkt av lys på en dataskjerm.

PNG
Portable Network Graphics, et filformat for lagring og fremvinsing av bilder på web.

Pollingverktøy
Verktøy for digitale meningsmålinger og spørreundersøkelser.

PPC
Pay Per Click. Betalingsmåte for nettannonser der betalingen beregnes etter antall klikk. Ved PPC-annonsering betaler man ingenting for visning, kun for faktiske klikk/besøk. Google AdWords er eksempel på PPC-annonsering.

PPV
Pay Per View. Betalingsmåte for nettannonser der betalingen beregnes etter antall visninger, uavhengig av hvor mange eller hvor få som har klikket. Bannerannonser på nettaviser er eksempler på PPV-annonsering.

Publiseringsløsning
Les: CMS

Pull-medium
Når bruker aktivt henter informasjon, for eksempel via web. Brukes  i kombinasjonen pull-medium (= web) eller pull-kommunikasjon (= webkommunikasjon).

Push-medium
Når avsender «dytter» informasjon på en forbruker som selv er passiv, for eksempel gjennom TV. Brukes i kombinasjonen push-medium (for eksempel TV) eller push-kommunikasjon (for eksempel avisannonsering).

Redirect
Automatisk videresending av en nettbruker fra en nettside til en annen. Brukes legitimt for eksempel ved flytting av domene, der brukere som skriver inn gammel URL automatisk oversendes til den nye. Kan også brukes som del av søkemotorjuks, se også «cloaking» og «doorway pages».

Relevans
Prinsipp for styring av rekkefølge i søketreff, for eksempel på Google. Sider som er mest relevante i forhold til brukers søk skal plasseres først. Hvordan man automatisk måler relevans varierer, men de fleste søkemotorer benytter en variasjon av antall forekomster av søkeordet, gjerne vektet slik at noen forekomster regnes som mer indikative for relevans enn andre. Om søkeordet finnes i overskriften, vil det for eksempel kunne indikere at siden er mer relevant enn om søkeordet kun finnes i brødteksten på siden.

RSS
Really Simple Syndication, en måte å abonnere på oppdateringer fra blogger og lignende gjennom datafeeds direkte til egen datamaskin. Feeds kan leses i nettleser, på mobil, i forskjellige skrivebordsapplikasjoner og lignende.

Segmentering
Å dele opp brukerne i forskjellige grupper. Begrepet brukes ofte i annonsesammenheng, der «å segmentere» betyr å annonsere spesielt rettet mot en bestemt gruppe brukere.

SEM
Search Engine Marketing, markedsføring på søkemotorer. Omfatter både betalte oppføringer og søkemotoroptimalisering, se dette.

SEO
Search engine optimisation, søkemotoroptimalisering. Å optimalisere et nettsted etter søkemotorenes kriterier, for å øke synlighet og ranking.

SERP
Search Engine Results Pages, søkemotorens søketreffsider. Siden(e) brukeren får opp når han gjennomfører et søk på en søkemotor. En SERP består gjerne av både betalte oppføringer og organisk, «ekte», søketreff.

SMO
Social media optimisation, sosialemedier optimalisering. Å tilrettelegge markedskampanjer for sosiale nettverksteder som Facebook, Nettby og andre.

SOA
Service Oriented Architecture.

Sosiale medier
Fellesbetegnelse på nettsteder der brukere kan dele oppdateringer, informasjon, tips, bilder, video etc. med hverandre. De mest utbredte sosiale mediene i Norge er blant annet Facebook, Nettby, YouTube og Twitter.

Spider
Indekseringsrobot som på oppdrag av en søkemotor samler inn informasjon om en webside og legger til denne i søkemotorens indeks.

Sponsede lenker
Betalte tekstlenker på en nettside.

Statisk innhold
Innhold på en webside som ligger flatt inne i selve visningsmalen. Den enkleste formen å lage websider på, med såkalt flat HTML-koding, består kun av statiske elementer. Motsetningen er dynamisk innhold, se dette.

Suggest-funksjon
Funksjonalitet som gjør at når man begynner å skrive i et søkefelt så får man opp forslag til søketreff mens man skriver. Suggest-funksjonalitet er et typisk eksempel på bruk av Ajax-teknologi.

Syndikert innhold
Er innhold fra andre nettsider som du formidler på dine sider eller i blogger. Du vil da fungere som en «sannhetsbærer» for andres produkter. Eks. på dette er anmeldelser av ulike produkter eller gjerne opplevelser på f.eks. Facebook.

Søkemotoroptimalisering
Gjennomføring av tiltak som har til hensikt å bedre et nettsteds rangering på søkemotorenes organiske søketreff.

TIFF
Tagged Image File Format, et filformat for lagring av bilder. Et fleksibelt og mye brukt format, som er foretrukket i profesjonell produksjon.

Title tag
Viktig meta tag i HTML-koden, som er plassert øverst i selve nettleservinduet og inneholder ofte meget søkerelevante ord.

Tracking
Sporing, spesielt måling av effekten av nettbaserte aktiviteter. Typisk eksempel på tracking er måling av annonserespons i form av klikk inn til siden og påfølgende kjøp.

Triggerord
En form for emneord, men som speiler de ordene brukeren har i hodet når han eller hun kommer til et nettsted og som beskriver det brukeren leter etter. Er ofte konservative og konkrete, ikke abstrakte paraplybegrep.

URL
Uniform Resource Locator. Webadressen til et nettsted, for eksempel www.webmagasin.no URL kan skrives direkte inn i adressefeltet på en nettleser, slik at brukeren går direkte til den angjeldende siden.

Verdensveven
Norsk oversettelse av World Wide Web.

Viral markedsføring
Når et budskap i form av video, tekst og bilde anbefales og distribueres mellom brukere på web. Både e-post og YouTube er eksempler på mye brukte kanaler i slik markedsføring.

W3C
World Wide Web Consortium, utvikler standarder og protokoller for Internett. Står bak standarder som HTML, URL og HTTP.

Web 2.0
Et paraplybegrep som tar for seg «andre generasjon webapplikasjoner», bl.a. Ajax, API og websyndikering. Begrepet omfavner også vår tids brukermønster på Internett. Har blitt et buzz-ord for enhver nyvinning og er omdiskutert. Blogger og wikier betegnes ofte som «Web 2.0»-tjenester.

Web
Forkortelse av World Wide Web. Del av Internett som omfatter visning av informasjon på sider som leses av en nettleser.

Webanalyse
Måling av hvordan nettstedet og nettbaserte kampanjer fungerer. For å drive webanalyse må man installere spesielle analyseverktøy/webstatistikk.

Websyndikering
Se RSS.

Web feed
Et dataformat som gir brukeren oppdatert informasjon fra et valgt nettsted. Se også RSS.

Wiki
Teknologi som lar alle som ønsker å skrive inn tekst til en webside gjøre det direkte på siden, uten spesiell pålogging. Wikier er som regel serverbasert programvare. Den støtter hyperlenker og tradisjonelt er kodingen av teksten forenklet i forhold til HTML-språket.

Wikipedia
Gratis nettleksikon, kanskje det beste eksempelet på fenomenet «Web 2.0». Innholdet produseres, publiseres og redigeres av brukere. Finnes i norsk utgave.

XHTML
Extensible Hypertext Markup Language, er et markeringsspråk. Er en hybrid av XML og HTML. Har et mer fleksibelt språk enn HTML, men følger strengere regler.

XML
Extensible Markup Language, et fleksibelt tekstformat som strukturerer eller beskriver data i elementer. I utgangspunktet ment for store elektroniske publiseringer, men er nå også et viktig format for utveksling av en stor variasjon av data på Internett.

Er det ord du savner? Er det noe du skulle ønske var mer utdypende eller annerledes forklart? Send en e-post til [email protected].