Å skrive for Facebook

Facebook er en viktig del av mediemiksen for mange. Her er noen tips for å skrive bedre for Facebook.

Facebook er klart det største sosiale mediet i Norge, med over 3 millioner brukere, de fleste med daglig bruk. Tallenes volum alene gjør derfor ofte at Facebook kan sees i webstatistikk som den viktigste referenten nest etter Google.

Samtidig er det verd å merke seg at Facebook som kanal er svært uformell og personlig. Det man snakker om på Facebook er først og fremst småprat, og det er først og fremst om emner som husdyr, barn, mat, ferie, fritid og hygge.

10 regler for å skrive godt for Facebook

Mange bedrifter feiler derfor på Facebook fordi de holder sin tone for stram, de velger en tematikk som er for formell, og de forstår ikke kanalens egenart som fristed og hyggelig prateklubb. En oppdatering av typen ”Vi lanserer nå en ny serie regnskapsprodukter for små og mellomstore bedrifter” vil typisk forårsake et stort gjesp på Facebook. Og straffen for å feile på Facebook er ikke å få kjeft, men å bli ignorert. Brukerne simpelthen overser kjedelige og uinteressante oppdateringer, noe som også gjør at avsenderen som står bak gradvis forsvinner ut av brukerens nyhetsfeed på grunn av manglende demonstrert interesse.

På Facebook er det nemlig sånn at hver bruker får et utvalg av oppdateringer fra venner og sider man har likt i sin nyhetsfeed. Nyhetsfeeden tilpasses løpende og automatisk, slik at hver bruker får mer av det han liker, og mindre av det han ikke liker. Å like noe defineres her som å respondere på det, gjennom å klikke like-knappen, kommentere i innlegget, klikke på lenken i innlegget eller dele innlegget med sine venner. En avsender som lager oppdateringer som bruker ikke responderer på, vil derfor forsvinne fra mottagers nyhetsfeed. Denne avsenderens satsning på Facebook blir altså gradvis mindre effektiv, dersom oppdateringene ikke engasjerer bruker.

Etter en rekke innstramminger fra Facebook sin side, er det nå faktisk blitt ganske  vanskelig  for en firmaside å nå gratis ut til bedriftens likere i deres nyhetsstrøm. Man kan betale for å nå ut til flere, men også dette er lite lønnsomt om oppdateringen i seg selv er så dårlig at bruker ikke bryr seg om den selv om han passerer den i nyhetsstrømmen. Da kan man fort komme til å betale bare for å bli ignorert av flere.

En oppdatering på Facebook kan og må derfor være så interessant og så engasjerende at bruker selv velger å like, kommentere, klikke på og kanskje til og med dele oppdateringen. Det er først da man begynner å få uttelling for innsatsen i denne kanalen.

Klarer man dette, er imidlertid Facebook en viktig kanal som kan skaffe en jevn strøm av både nye kunder og gjenbesøk fra eksisterende kunder inn til et nettsted.


Kurs om å lage god kommunikasjon og markedsføring på Facebook