Grafisk design

Grafisk design er igjen et fag som bør være representert tidlig i utviklingsprosessen.

I motsetning til hva mange ser ut til å tro, er nemlig den visuelle, grafiske utformingen ikke “pynt” som man henger på til slutt. Godt webdesign er en del av brukeropplevelsenog brukergrensesnittet. Designet er rett og slett et uunnværlig verktøy for å oppnå brukervennlighet og god kommunikasjon .

Hvordan velger du en god webdesigner? Mitt råd er dette:

1. Be om arbeidsprøver på nettsteder designeren/byrået har laget før.
2.  Gjør uformelle brukertester av disse nettstedene. (Dvs at du velger ut en person som kunne vært i nettstedets målgruppe, men ikke kjenner det aktuelle nettstedet fra før. Sett deg sammen med denne personen foran en maskin, og ta opp det aktuelle nettstedet på skjermen. Observer vedkommendes reaksjoner og klikkforsøk.)
3. Still så følgende spørsmål :
a) Skjønner testpersonen umiddelbart hva dette nettstedet handler om og hvem det er for?
b) Skjønner testpersonen hvordan han skal gå fram for å løse et par praktiske oppgaver som du gir ham (finne en gitt informasjon, gjennomføre en gitt transaksjon e.l.)?
c) Finner testpersonen nettstedet behagelig, lett å bruke og generelt attraktivt?
4. Hvis svaret er “ja” på de tre spørsmålene over, har du funnet en god webdesigner . Gratulerer!

Lyst til å lære mer om grafisk design og brukeropplevelser?

Ta en titt på Webgruppens kurs i webdesign og bildebruk.