Forslag til innhold på et intranett

Strukturen under er tenkt som et generisk/allmengyldig ”skjelett” over en struktur som beviselig fungerer til å finne fram på et intranett. Punktene i navigasjonen tar utgangspunkt i innhold som er relevant for de fleste bedrifter.

Når det gjelder enkelte produkter, prosjekter etc., må du selv fylle ut med de produkter og prosjekter som er relevante for din bedrift. Dersom enkelte av kategoriene ikke er relevante for ditt intranett, kan de bare fjernes. Du kan også naturligvis endre rekkefølge, legge til nye punkter, fjerne underpunkter og videre tilpasse dette skjelettet som du ønsker.

Oppstillingen viser:

 1. kolonne: Hovednavigasjon/menypunkter på nivå 1
 2. kolonne: Menypunkter på nivå 2 under gjeldende hovedpunkt i nivå 1
 3. kolonne: Menypunkter på nivå 3 under gjeldende hovedpunkt i nivå 2
 4. kolonne: Menypunkter på nivå 4 under gjeldende hovedpunkt i nivå 3
Nivå 1 (hovednavigasjon) Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nyheter
Bedriftsnyheter
Avdelingsnyheter
Avdeling A
Avdeling B etc.
Bransjenyheter
Pressemeldinger
Eksterne nyhetslinker
Produkter
Produktgruppe A
Produkt A1
Produkt A2 etc.
Produktgruppe B
Produkt B1
Produkt B2 etc.
Prosjekter
Prosjekt A
Prosjekt B
Prosjekt C etc.
Marked
Kunder
Kundeanalyser
Kundeoversikt
Markedsundersøkelser
Medieundersøkelser
Konkurrenter
Interessenter
Økonomi
Regnskap
Budsjett
Statistikk
Rapporter
Fakturabehandling
Personal
Personalpolitikk
Arbeidstid
Ferie
Ferielister
Skjema for ferie
Vaktlister
Fravær
Sykdom
Skjema for sykdom
Permisjon
Svangerskapsperm.
Perm.ordn. A
Perm.ordn. B etc.
Lønn
Lønnstabeller
Lønnspolitikk
Lønnsslipp
Reiser
Reiseinfo
Reiseregning
Avtaler
Møter
Møterombooking
Møteoversikt
Møtematbestilling
Velferdstilbud
Idrettslag
Firmahytte
Velferdstilbud A etc.
HMS
Retningslinjer
Internkontroll
AMU
Verneombud
Bedriftshelsetjeneste
Fagorganisering
Fagforeninger
Lokale avtaler
Tillitsvalgte
Nyansatt
Opplæring/kurs
Stilling ledig
Kommunikasjon
Mediestrategi
Designhåndbok
Presentasjonsmaler
Brev- og faxmaler
Markedsføring
Brosjyrer
Annonsekampanjer
Bestilling av materiell
Intranett-publisering
Mediekontakt
Retningslinjer
IT-informasjon
Retningslinjer IT
Brukerstøtte IT
Håndbøker
Prosedyrer
Om oss
Visjon og verdier
Strategi
Mål
Handlingsplaner
Organisasjonsinfo
Organisasjonskart
Bedriftens historie
Årsberetning
Avdelingsinformasjon
Avdeling A
Avdeling B etc.
Ansatte
Telefonliste
Stillingsbeskrivelser
Kompetansebase
Lover og regler
Etniske retningslinjer
Bransjeregelverk
Redaktørplakaten
Relevant lovverk

I tillegg til navigasjon og menyer over, vil det være naturlig å ha noen ”hurtigknapper” eller snarveier som forekommer som globale elementer som er tilgjengelige på alle sider. Dette gjelder:

 • Søk
 • Telefonliste
 • Timelister
 • Vaktlister
 • Ferielister
 • Eventuelle arbeidsverktøy
 • Eventuelt diskusjonsforum
 • Eventuell kalender
 • Tips oss (link for å sende e-post til intranett-redaktør)

Det anbefales å lage en innholdsmal med oversikt over hvilket innhold som skal inn på de forskjellige punktene i navigasjonen (hva slags informasjon skal med om de forskjellige prosjekter, hvor myeinformasjon skal med om hver ansatt etc.).

Last ned dette dokumentet som word-fil.