Morville-modellen

Morville-modellen er det nærmeste vi i dag er kommet en helhetsteori om hva som utgjør brukeropplevelsen av en webside – og følgelig hvilke elementer som inngår i å lage en god webside. Modellen er laget av Peter Morville ved Semantic Studios.

Modellen ser ut som en bikube, og kalles derfor av og til «Bikuben» eller «Bikube-modellen». Modellen sier at et nettsteds verdi (= Value) for brukeren utgjøres av seks elementer. De seks elementene er at nettstedet bør være:

  • Nyttig (= Useful). Nettstedet må være nyttig for brukeren, altså ha en faktisk bruksverdi.
  • Attraktivt (= Desirable). Nettstedet må oppleves som tiltalende av de som skal bruke det.
  • Tilgjengelig (= Accessible). Nettstedet må være tilgjengelig for forskjellige nettlesere, plattformer og til dels apparater. Nettstedet bør også være tilgjengelig for brukere med funksjonsutfordringer, for eksempel blinde, svaksynte etc. (Dette siste heter WAI.)
  • Troverdig (= Credible). Nettstedet og dets avsender må være troverdige leverandører av den informasjonen som nettstedet inneholder.
  • Finnbart (= Findable). Nettstedet må være mulig å finne på web generelt og på søkemotorer spesielt (= ekstern findability) og i tillegg må den informasjonen man ser etter være mulig å finne når man først kommer inn på nettstedet (= intern findability). Se også begrepet findability.
  • Brukervennlig (= Usable). Nettstedet må være mulig å betjene for brukeren på en enkel og intuitiv måte.

Morville-modellen er utviklet av informasjonsarkitekt Peter Morville (se foto til høyre) ved Semantic Studios i USA.