Morville-modellen

Morville-modellen er det nærmeste vi i dag er kommet en helhetsteori om hva som utgjør brukeropplevelsen av en webside – og følgelig hvilke elementer som inngår i å lage en god webside. Modellen er laget av Peter Morville ved Semantic Studios.

Modellen ser ut som en bikube, og kalles derfor av og til “Bikuben” eller “Bikube-modellen”. Modellen sier at et nettsteds verdi (= Value) for brukeren utgjøres av seks elementer. De seks elementene er at nettstedet bør være:

  • Nyttig (= Useful). Nettstedet må være nyttig for brukeren, altså ha en faktisk bruksverdi.
  • Attraktivt (= Desirable). Nettstedet må oppleves som tiltalende av de som skal bruke det.
  • Tilgjengelig (= Accessible). Nettstedet må være tilgjengelig for forskjellige nettlesere, plattformer og til dels apparater. Nettstedet bør også være tilgjengelig for brukere med funksjonsutfordringer, for eksempel blinde, svaksynte etc. (Dette siste heter WAI) eller Universell Utforming på norsk.
  • Troverdig (= Credible). Nettstedet og dets avsender må være troverdige leverandører av den informasjonen som nettstedet inneholder.
  • Finnbart (= Findable). Nettstedet må være mulig å finne på web generelt og på søkemotorer spesielt (= ekstern findability) og i tillegg må den informasjonen man ser etter være mulig å finne når man først kommer inn på nettstedet (= intern findability). Se også begrepet findability.
  • Brukervennlig (= Usable). Nettstedet må være mulig å betjene for brukeren på en enkel og intuitiv måte.

Morville-modellen er utviklet av informasjonsarkitekt Peter Morville (se foto til høyre) ved Semantic Studios i USA.