Skrive for web

Fagområdet skriving for web har endret seg de siste årene. Fra å være et spørsmål om å korte ned tekster, har å skrive for web begynt å dreie seg stadig mer om å finne de riktige trigger-ordene og benytte dem på riktige måter.

Les også omtalen av forskjellige sjangre i webtekst, og effekter som kjennetegner hver av dem.

Mest av alt har man begynt å skjønne at forskjellige nettsteder krever forskjellige typer webtekst. Denne seksjonen har derfor nå fått tre underkapitler, avhengig av hva slags nettsted du skriver for:

Velg den typen som ligner mest på det nettstedet du driver, så vil du finne “10 gode råd når du skal skrive for web”-tips som er spesielt tilpasset denne typen hjemmesider.

Du kan også laste ned en “generisk versjon” av de 10 gode rådene, som passer nesten uansett hva slags tekster du arbeider med på web. Den finner du her:

10 gode råd når du skriver for web (word-fil)

 

Er du interessert i dette fagfeltet, kan du jo også vurdere å ta et kurs i skriving for web.