Videreutvikling av nettsteder

Videreutvikling av ditt nettsted er og bør være en løpende, pågående prosess til enhver tid.

Fordi webben aldri står stille, og brukernes behov er i stadig endring, trenger også du å sørge for at ditt eget nettsted alltid blir bedre og bedre.

Alfa og omega i denne løpende prosessen er at du har skikkelig statistikk å holde deg til. I tillegg bør du fra tid til annen holde en elektronisk brukerundersøkelse , og brukertestinger også viktig i alle ledd. Du trenger også å ha et klart bilde av din bakenforliggende strategi – har ikke organisasjonen gjort en jobb med dette før, så gjør det nå!

Her er noen nyttige filer for det overordnede perspektivet på videreutviklingen av et nettsted:

Det store bildet – gratis lærefil (powerpoint-fil)

Strategiske spørsmål ved etablering og videreutvikling – gratis lærefil (powerpoint-fil)

“Huskelisten” – hva du bør huske på når du videreutvikler ditt nettsted (word-fil)

 

Når du utfra styringsparametrene nevnt over (strategi + statistikk og brukerundersøkelser/-testing) vet i hvilken retning du skal utvikle nettstedet ditt, er tiden inne til gjøre endringer . Det er en dyr feilsluning å tro at du trenger ny teknisk løsning og/eller nytt webdesign når du skal forbedre webben din. Langt ifra! Som regel holder det at nettredaktøren gjør de nødvendige endringer i innhold/informasjonsarkitektur/lay-out. Først når man oppdager at man har behov som den tekniske løsningen ikke dekker, eller at designet ikke lenger kommuniserer den ønskede “look & feel”, er det nødvendig å gå på en ny web-utviklingsprosess . Men altså: Ikke sett i gang denne prosessen før du har avklart både strategiske og brukerrelaterte spørsmål!

Ønsker du ekstern bistand, enten til å evaluere det nettstedet du har eller til å diskutere utviklingsmuligheter, kan jeg hjelpe deg .