Webtekst: Å skrive for forskjellige digitale kanaler

Dagens webkommunikatør arbeider normalt med en rekke forskjellige digitale flater. Her er en rekke artikler som hjelper deg å tilasse god tekst til hver kanal.

Websiden er ofte navet i den digitale tekstproduksjonen, men langt fra den eneste kanalen. Facebook, Twitter, Linkedin, epost og søkeordsannnonser er også eksempler på sjangre som webkommunikatøren må mestre.

Les mer om:

Webkommunikatøren må også ha et forhold til hvilket innhold som egner seg i hvilke kanaler; hvor det er mulig å drive gjenbruk og hvor man må basere seg på nyproduksjon.

Sannheten er jo at ikke alle tekster egner seg for alle kanaler. Tvert imot, de forskjellige digitale kanalene har forskjellige bruksmønstre, forskjellige tematiske og formmessige rammer, og ikke minst har brukeren behov for forskjellig tilpasset innhold i hver av dem.

Dette siste er kanskje det viktigste poenget, fordi når vi snakker om digitale kanaler må vi alltid ta utgangspunkt i bruker og brukers behov.  Mange webkommunikatører feiler fordi de er mer opptatte av hva de selv ønsker å si enn av hva bruker har behov for å finne. Dette er en kardinalfeil som kan forhindres ved å holde fokus på bruker og det tankesettet han er i når han møter kommunikasjonen.

Det å skrive ut fra bruker og ikke ut fra avsender, betegnes også som å skrive for pull-kommunikasjon. Dette refererer seg til at det på nett ofte er bruker selv som kommer til et nettsted for å hente/dra (= ”pull”) den informasjonen han ønsker seg. Dette i motsetning til tradisjonelle kanaler som for eksempel TV-annonsering, der avsender selv styrer hvilket budskap han vil dytte (= ”push”) ut på en passiv mottager.

Det at mottager på nett er en aktiv etterspørrer og ikke en passiv mottager har en rekke konsekvenser for hvordan man utformer kommunikasjonen. Ikke minst blir det sentralt å ta utgangspunkt i brukers behov og årsakene til at han besøker nettstedet. Dette siste kalles gjerne et brukerscenario/flere brukerscenarier; altså den oppgaven bruker kommer til nettstedet for å løse. Dette kan for eksempel være å finne en pris, en produktinformasjon, en kontaktperson eller et annet stykke informasjon.

Å tilpasse nettstedet etter brukers scenarer er en av de viktigste oppgavene en webkommunikatør har.


Kurs om å skrive for forskjellige digitale kanaler