Prosjektledelse

Det første du bør gjøre i et utviklingsprosjekt er å etablere jern-disiplin på prosjektledelse.

En god prosjektleder er uvurderlig for et prosjekt som dette – og en slurvete en kommer til å koste både leverandøren og deg tid og penger.

Prosjektlederens første oppgave er å sette opp en framdriftsplan, der utvikling av kravspesifikasjon , innhenting av anbud og valg av leverandør er viktige milepæler. Dette må naturligvis sees i lys av prosessen som helhet – antagelig er det en mengde strategiske, bedriftspolitiske og kommunikasjonsfaglige hensyn som skal tas underveis. (For mer om de strategiske vurderingene, se lærefilene i seksjonene etablering / videreutvikling .)

Under finner du en lærefil som går på en overordnet prosessmodell. Dette er egentlig en forenkling av en modell som er utviklet av min gode venn og eks-kollega Kjetil Manheim (nå markedssjef i Tarantell ).

Overordnet prosessmodell for webutvikling – gratis lærefil (powerpoint)

 

Denne modellen er overordnet for hele prosessen, og hvor i modellen du velger å legge inn kravspesifisering/valg av teknisk leverandør avhenger av hvor omfattende du gjør prosessen. For en enkel prosess kan dette kravspesifisering inngå i fase 1 og valg av leverandør som del av veivalg i fase 2. For en omfattende prosess kan hele modellen gjennomføres først og munne ut i bl.a. en kravspesifikasjon som i sin tur gir grunnlag for anbudsinnbydelse.

Ønsker du å lære mer om innkjøpsprosessen for webprosjekter?

Ta en titt på Webgruppens kurs i strategi og kravspesifikasjon.