Sjangre i webtekst

Stadig oftere ser vi at det å skrive for web ikke er én ting, men snarere flere. Så langt har vi identifisert i hvert fall tre distinkte sjangre på web:

  • Nyhetstekst – tekst som skal orientere brukeren om en hendelse (for eksempel nye regler innenfor et fagområde eller nye produkter som er lansert)
  • Informasjonstekst – tekst som skal orientere brukeren om et emne (for eksempel info om produkter, info om bedriften o.l.)
  • Handlingsutløsende tekst – tekst som skal få brukeren til å gjøre noe bestemt (for eksempel bestille et produkt, søke om opptak e.l.)

På et nettsted vil man typisk ha tekster i hver av disse sjangrene. Det som ofte er tilfellet, er imidlertid at bedriften feilbedømmer fordelingen mellom dem. En normal bedriftsweb vil typisk ha behov for at ca 80 % av tekstene er informasjonstekster, 15 % nyhetstekster og 5 % handlingsutløsende tekster.

Mange nettredaktører for eksterne websider bruker imidlertid alt for mye tid på å skrive nyhetssaker. Ved gjennomgang av statistikk ser man nemlig ofte at slike nyhetssaker blir lite lest av brukerne. (Her er det noe annet med intranett, hvor nyhetssaker typisk vil bli mye mer lest.) Dette fenomenet refereres ofte til som “nyhetssyken”: Å håndtere alt sitt innhold som om det var nyheter, også der hvor informasjonstekster ville vært mer relevante.

Her er en liten sammenligning av de forskjellige sjangrene og de virkemidlene man bruker for hver av dem.

Nyhetstekst Informasjons-tekst Salgstekst
Hensikten med teksten Å informere om en hendelse Å informere om et emne Å utløse en handling (for eksempel kjøpe produkt, søke opptak eller lignende)
Fokus Hva har skjedd? Hvorfor er dette interessant for bruker? Hva heter denne informasjonen for bruker? Hva er bruker interessert i å få vite? Hvilke fordeler får brukeren ved å gjøre den handlingen du ønsker å utløse?
Over-skriften Det viktigste ved det som er skjedd, sett fra brukerens side (ex. Mann drept av tog på Skøyen) Trigger-ordet som beskriver emnet (ex. Svangerskaps-permisjon) Den viktigste fordelen brukeren får ved å gjøre den handlingen du ønsker å utløse (”Du kan redde et barns liv”)
Skum-lesning av mellom-titler Gir brukeren en oversikt over hele saken Hjelper brukeren å se hvor han skal gå inn i teksten Overvelder brukeren med alle fordelene han får
Linken Linker til relaterte saker Linker til mer utdypende eller relatert informasjon Er en handlings-utløsende link: Plassert i innholdsfelt, på eget avsnitt, sentrert, blå, understreket, uthevet, 7-12 ord lang

Lyst til å lære mer om skriving på web?

Ta en titt på Webgruppens skrivekurs.