Skrive for Google

Her er de viktigste tingene du trenger å tenke på for at siden skal rangere godt for Google.
Synlighet på Google er forretningskritisk for de fleste bedrifter, og Google er først og fremst en maskin som rangerer tekst. Gitt at visningsmaler og teknisk oppsett er korrekt, er det teksten på bedriftens hjemmeside som avgjør hvor godt siden kommer opp i søketreff på Google.

Bruk kundens ord

Det første og viktigste å tenke på i denne sammenheng er like enkelt som det er lett å glemme:At du må bruke de ordene bruker benytter når du skriver.

Google er nemlig en avansert robot som gjør en enkel ting: Google teller forekomster av ord og vekter forskjellige forekomster forskjellig. Hvis en bruker går på Google og skriver inn ordet ”meslinger”, vil Google lete i sin egen database (som speiler store deler av webben) etter forekomster av ordet ”meslinger” og så rangere disse treffene etter relevans. Det mest relevante treffet kommer først, deretter det nest mest relevante, deretter det tredje mest relevante og så videre.

Jeg snakker altså her om de ekte, organiske søketreffene, og ikke om annonsene på Google. Også for annonser er det en relevansvurdering inne i bildet, men her kan man jo kjøpe seg en plass om man ønsker. Man ”lurer” imidlertid i begrenset grad brukerne – bare 25 % av alle klikk på Google går til annonser; hele 75 % går til ekte, organiske søketreff. Og her kan man altså ikke betale for en plass; her må man fortjene en plass gjennom å ha god teknisk kvalitet og godt innhold. Og med godt innhold menes altså langt på veiriktige ord.

Når bruker søker etter ”meslinger” får han altså en nøye prioritert liste over søketreff på sider som inneholder ordet ”meslinger”, eller som noen har lenket til med ordet ”meslinger” i lenketeksten. Men han får naturligvis ikke opp sider som ikke inneholder ordet ”meslinger” – selv om det kanskje står ”barnesykdommer” der, eller ”morbilli”, som er den latinske betegnelsen på samme sykdon. Ordet er der, eller ordet er der ikke. Og det er altså kun sider der ordet finnes (enten på siden eller i lenker som leder til siden) som kommer opp.

Det følger av dette at det å passe på å bruke gode søkeord i teksten når man skriver er en av webkommunikatørens viktigste oppgaver. Det er heldigvis heller ikke vanskelig, og Google har flere gratis verktøy på nett som hjelper den som ønsker å finne ut hva brukerne faktisk søker etter på nett. Google Trends og Google Keyword Planner (del av Google AdWords) er to slike gratis verktøy. Søker du etter disse navnene på Google finner du verktøyene, som altså er gratis å bruke og som gir stor innsikt.

Bruk ordene riktig

Når man har identifisert viktige søkeord i forhold til den tematikken man skriver om, må man også passe på å bruke disse ordene riktig i teksten. Artikkelens overskrift er her det viktigste stedet å sørge for at søkeordene finnes, gitt at malene på nettstedet er riktig satt opp slik at overskriften styrer den såkalte tittelkoden (“title tag”/”meta title”) på siden.

Det viktigste søkeordet på siden bør derfor finnes

  • I title tag (hentes ofte fra overskriften)
  • I meta description (hentes ofte fra ingressen)
  • I overskriften
  • I ingress/første avsnitt
  • I mellomtitler
  • I bildetekster og alt-tekster på bilder
  • I lenketekst
  • I uthevet tekst

Paradoksalt nok er det slik at nettet, nærmere bestemt Google, faktisk premierer litt kjedelige overskrifter. For eksempel: Lager du en side med oppskrift på solskinnsboller vil overskriften ”Oppskrift på solskinnsboller” fungere vesentlig bedre enn den mer kreative ”Sol ute, sol inne”. Grunnen til dette er selvfølgelig at en bruker som leter etter oppskrift på solskinnsboller meget vel kan tenkes å google ”Oppskrift på solskinnsboller” (noe som vil gi treff på en artikkel med denne overskriften), men ganske sikkert ikke vil finne på å søke etter ”Sol ute, sol inne”.

Artikler på nettsted og blogg må derfor alltid hensynta søkeord og søkefraser når det gjelder overskriften. Gjør man ikke det, kommer man til å få mindre trafikk fra Google, noe som igjen betyr færre nye kunder/brukere gratis inn på nettstedet.

Riktig lengde på artikkel

Når det gjelder lengden på artikkelteksten, har denne sunket vesentlig de siste årene. Jeg gjorde stikkprøveundersøkelse på typiske bedriftswebber og nettaviser  både i 2001 og i 2013. I 2001 var gjennomsnittlig artikkellengde 600 ord. I 2013 var den sunket til 300 ord. Vi har da også i årene i mellom snakket mye om hvordan de korte tekstene ofte fungerer bedre enn de lange.

Det har imidlertid skjedd noe annet også, som faktisk påvirker dette bildet: Mobilene har gjort sitt inntog. I dag kommer gjerne over halvparten av brukerne på et nettsted inn med en mobiltelefon eller et nettbrett. Dette betyr også at bruksmønstrene blir annerledes.

Fordi vi ofte leser tekster på buss, trikk etc., har også toleransen for lange tekster faktisk økt. Det er ikke så vanskelig å tenke seg hvorfor. Der bruker i arbeidstiden gjerne bare kjapt vil finne informasjon om når butikken åpner, hva som er prisen på et produkt eller hva som er navnet på daglig leder, kan han på mobilen i en ledig stund kanskje ha tid til å lese et lenger blogginnlegg om et emne han er interessert i.

Når det gjelder Google, ser det ut til at Google foretrekker tekster som er over 300 ord lange. Det er derfor grunn til å lage tekster som ikke er alt for korte – men husk å si det viktigste først, slik at bruker får med seg det viktigste innholdet selv om han stopper å lese halvveis i artikkelen.

 


Kurs om å få bedre synlighet på Google