Ny sjekkliste: Skriving for web

Etter å ha holdt mange, mange kurs om skriving for web, har jeg endelig fått laget en sjekkliste som du kan bruke til å kvalitetssikre egne tekster før de blir publisert. Her er den:

Se også disse sidene:

Her er sjekklisten som du kan bruke til å kontrollere tekster:

Spørsmål Bra hvis svaret er … Mindre bra hvis svaret er …
Er saken og vinklingen tilpasset nettstedets konsept, målgruppe og innholdstype? Ja Nei
Forteller overskriften hovedpoenget i artikkelen? Ja Nei
Er overskriften selvforklarende? Ja Nei
Er overskriften på under 5 ord? Ja Nei
Er overskriften fristende for målgruppen å klikke på? Ja Nei
Er ingressen på under 5 setninger? Ja Nei
Gjentar ingressen overskriften? Nei Ja
Utdyper ingressen overskriften? Ja Nei
Plasserer ingressen overskriften i tid og rom? Ja Nei
Dekker overskriften og ingressen til sammen alt den ”tilfeldige” leser trenger å vite for å være overfladisk orientert om saken? Ja Nei
Er det mulig å ”lese artikkelen vertikalt”? Ja Nei
Er artikkelen på under 800 ord? Ja Nei
Er artikkelen stykket opp i avsnitt? Ja Nei
Hvis brødteksten er på over 3 avsnitt, benyttes det mellomtitler? Ja Nei
Er noe enkelt avsnitt på over 100 ord? Nei Ja
Finnes det linker til mer utdypende informasjon (dersom slik informasjon finnes, på eget eller andres nettsted)? Ja Nei
Dersom artikkelen omhandler et omfattende grunnlagsmateriale (f.eks. en avhandling eller en forskningsrapport), finnes det link til å laste ned denne i sin helhet? Ja Nei
Er stoffet i artikkelen av en slik art at det er mest forståelig forklart ved bruk av en graf, en figur, en modell el.? Hvis svaret på dette er ja, finnes det slike grafer, modeller eller lignende på siden? Ja Nei
Benytter artikkelen målgruppens eller avsenderens språk og begreper? Mål-gruppens Avsend-erens

Du kan også få denne listen som et nedlastbart word-dokument, som du kan kopiere fra eller sende videre til kolleger:

Har du lyst på faglig inspirasjon når det gjelder å skrive for web, holder jeg også flere kurs i dette emnet over 1/2 og hel dag.

Jeg holder også etter avtale bedriftsinterne kurs i skriving for web.