Begreper

Dette er noen sentrale begreper som du bør kjenne til når du jobber med web-kommunikasjon.

Det finnes noen sentrale elementer som alle nettredaktører i dag bør kjenne til. Jeg har forsøkt å forklare noen av disse begrepene her og på underliggende sider.

(Send meg gjerne en e-post hvis du vet om andre begreper som du synes bør forklares her.)

Begrep Forklaring
Avstøting Avstøting er når brukeren ikke føler at førsteinntrykket av ditt nettsted stemmer i forhold til det han er ute etter, og han velger å prøve et annet nettsted i stedet. Les mer om avstøting.
Banner-blindhet Fenomen som gjør at brukerne ikke ser informasjon på enkelte steder i skjermbildet. Utviklet som en reaksjon på den økende mengden reklame på websider. Les mer om banner-blindhet.
Findability Findability er et nytt fagfelt innen webkommunikasjon, som ventelig vil bli like sentralt i årene som kommer som det brukervennlighet (usability) har vært i de ti årene som er gått. Findability-faget har to aspekter: Å bli funnet på web generelt og søkemotorer spesielt (= ekstern findability) og å tilrettelegge for at brukeren finner den informasjonen han leter etter på nettstedet når han først kommer dit (= intern findability). Les mer om findability.
HTML Står for HyperText Mark-up Language, og er kodespråket som gjør at websider kan leses og tolkes/vises av en nettleser. HTML er grunnleggende bare en måte å formatere tekst, og er veldig enkelt å lære. Her finner du verktøy for deg som vil lære å skrive HTML selv.
Morville-modellen Det nærmeste vi i dag er kommet en helhetsteori om hva som utgjør brukeropplevelsen av en webside – og følgelig hvilke elementer som inngår i å lage en god webside. Modellen er laget av Peter Morville ved Semantic Studios. Modellen ser ut som en bikube, og kalles derfor av og til “Bikuben” eller “Bikube-modellen”. Les mer om Morville-modellen.
Lukten av informasjon Den teorien om brukeradferd på web som i dag ansees som den riktigste og best underbygde. Teorien er basert på tusenvis av brukerobservasjoner, og er formulert av Jared Spool og hans kolleger ved User Interface Engineering. Les mer om lukten av informasjon.
Trigger-ord Trigger-ord er sentralt i nyere forskning om brukeradferd på web. Trigger-ord er de ordene brukeren har i holdet når han kommer til et nettsted, og de beskriver altså dte brukeren leter etter. En av nettredaktørens viktigste oppgaver er å identifisere sine brukeres trigger-ord og sørge for at disse blir brukt i navigasjonen på nettstedet. Les mer om trigger-ord.
Validering Sjekke at koden på en side er i samsvar med HTML-standard, altså at koden er riktig. Gjøres gratis på World Wide Web Consortium’s online validator.
Visuelle markører Visuelle markører er de ikke-tekstlige signalene som påvirker brukerens førsteinntrykk av din webside. Hvis ikke de visuelle markørene stemmer for en gitt bruker, velger denne brukeren som regel et annet nettsted i stedet. Les mer om visuelle markører.
WAI WAI står for Web Accessability Initiative, og er et sett med retningslinjer utviklet av World Wide web Consortium for hvordan man skal tilrettelegge websider for blinde, svaksynte, fargeblinde etc. Les mer om WAI-standarden på W3C’s nettsted.
XML Videreutvikling av HTML-standarden. Forkortelsen står for eXtensible Mark-up Language. Websider i dag er enten kodet i HTML eller XML – begge typer koder kan sjekkes av validatoren (se oppføringen “Validering” i denne listen). Lær mer om XML på W3Schools.