Budskap

Budskapet er det informasjonsinnholdet som formidles. Hva skal du egentlig si til din målgruppe?

Jo mer entydig ditt web-konsept er, jo enklere er det å definere et budskap. Har du ikke et entydig konsept, er dette punkter du bør tenke på nå:

  • Hvilke kjerneverdier skal nettstedet formidle?
  • Hvordan skal du formidle nøyaktig hva nettstedet handler om?
  • Hvilket hovedbudskap skal kommuniseres til brukeren?
  • Hvordan skal du sørge for at brukeren umiddelbart forstår konseptet?
  • Hva skal være brukers etterlatte inntrykk?
  • Hva slags innhold skal du gi brukeren som har verdi for ham/henne

Når det gjelder konkret innholdsarbeid, som går på de enkelte innholdselementer, informasjonsarkitektur, navigasjon etc., bør dette håndteres som en separat prosess. Denne er beskrevet som ledd 3, “Innhold og funksjonalitet” i sjekkliste for web-utvikling .

Men før du begynner på denne, bør du gå gjennom dine egne konkurransefortrinn .

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan skreddersy et budskap til din kundegruppe?

Fordyp deg Webgruppens kurs i digital strategi.