Målsetting

Hva er bedriftens/organisasjonens hensikt med nettstedet?

Målene med et nettsted henger naturligvis ofte sammen med bedriftens overordnede målsetting (selger man sykler i “den virkelige verden”, vil man jo at nettsatsningen skal bidra til at man selger flere sykler).

Samtidig kan og bør det knytte seg mer konkrete mål spesielt til webben. Avhengig av hva man driver med, kan dette være ting som:

  • Distribuere informasjon om produkter
  • Ta imot påmeldinger
  • Avlaste callsenter/ekspedisjon
  • Selge varer eller tjenester direkte
  • Rekruttere medlemmer
  • Informere presse
  • Gi selskapsinformasjon til investorer

Ofte vil man ha en kombinasjon av flere målsettinger.

TIPS: Formuler målene klart og entydig! Jo klarere målene er formulert, jo enklere og mer målrettet blir den videre prosessen.

TIPS: Kvantifiser målene! Sett noen tall på hva du ønsker å oppnå (ikke bare “nettstedet skal ta imot påmeldinger” men “nettstedet skal ta imot 50 påmeldinger per måned innen utgangen av året”). Dette gjør det mulig for deg å måle hvordan det går med nettstedet ditt, og å dokumentere at målene dine blir nådd.

Når målene er avklart, kan du begynne å tenke på et web-konsept .

Lyst til å lære mer om digital strategi?
Se Webgruppens kurs i webutvikling og strategi.