Målgrupper

Hvilke målgrupper retter nettstedet seg mot? Dette er sentralt å definere tidlig i prosessen, fordi det legger føring for alt videre innhold.

Du trenger å vite noe om hvilken målgruppe ditt nettsted skal rette seg mot. Driver du allerede et nettsted, har du antagelig gjennomført brukerundersøkelser slik at du vet noe om dine brukeres profil. Du kan velge å følge denne, eller du kan bevisst rette deg mot en litt annen målgruppe.

Noen parametre for målgruppen som du bør tenke gjennom:

Business to business:

  • Retter du deg mot kunder innen en bestemt bransje?
  • Retter du deg mot bedrifter av en bestemt størrelse?
  • Retter du deg mot kunder i et bestemt distrikt?
  • Hvilken stilling har den personen i bedriften som du regner med vil besøke ditt nettsted?
  • Hva er denne personens målsetting, ønsker og behov?

Business to consumer:

  • Retter du deg mot brukere av et bestemt kjønn?
  • Retter du deg mot brukere i en bestemt aldersgruppe?
  • Retter du deg mot brukere i bestemte distrikter?
  • Retter du deg mot brukere med bestemte interesser?
  • Hva er din brukers målsetting, ønsker og behov?

Du kan gjerne definere personas, som er helt konkrete enkeltpersoner som representerer hver av dine forskjellige målgrupper. (Det er vanlig å ha 4-5 forskjellige personas i en bedrift). Hensikten med personas er at du kan lage både buskap og kommunikasjon som passer til nettopp de forskjellige målgruppene du har definert.

Du kan også lage forskjellige webkonsepter som passer for forskjellige personas om dette er relevant.

Når målgruppen er definert, kan du begynne å tenke på budskap .

Lyst til å lære mer om brukervennlighet og målgrupper?

Se Webgruppens kurs i bestepraksis og markedsføring på web.