Web-konsept

Et web-konsept forteller deg hvordan du skal benytte web som medium til å nå de målene du har for nettsatsningen.

Etter min mening er de aller beste web-konseptene de som kan oppsummeres i et enkelt begrep. Dette kan for eksempel være

Konsepter som disse bærer i seg sine egne konkurransefortrinn , og når et slikt konsept først er lagt er det langt på vei allerede klart hva slags innhold som skal inn. For å komme fram til konsepter som dette, bør man gå gjennom en konseptutviklingsprosess, der man avdekker skjæringspunktet mellom bedriftens mål og brukerens behov:

De tydeligste og ofte beste konseptene er de som enkelt kan oppsummeres i et enkelt begrep. Men i virkeligheten har likevel de fleste av oss mer komplekse målsettinger enn det som lar seg oppsummere i ett slikt spissformulert begrep. Personlig mener jeg man da får best web-kommunikasjon om man splitter det opp i forskjellige konsepter og nettsteder, men jeg vet at denne tanken er litt for radikal for de fleste bedrifter og organisasjoner foreløpig.

Som et alternativ, når du har et komplekst konsept, kan du lage en mer omfattende konseptbeskrivelse som sier noe om hvilke mål du har for satsningen og nøyaktig hvordan du har tenkt å bruke web som medium for å nå disse målene.

En slik konseptbeskrivelse kan også formuleres som en kanalstrategi for web , som er utledet av (eller utgjør en del av) en overordnet kommunikasjonsplan. Hvis dette er veien du vil gå, er dokumentkjeden slik:

 

Visjoner, verdier og målsettinger for selskapet

nedfelles i

Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan

nedfelles i

Kanalstrategi/kanalplan for web

nedfelles i

Innholdsoversikter, navigasjonskart og informasjonsarkitektur

 

Et slikt utledet konsept både kan og må ta hensyn til målgrupper og konkurransefortrinn .

Vil du lære mer om hvordan du kan utnytte kanalstrategi for å få frem dine konkurransefortrinn?

Ta en titt på Webgruppens kurs  i markegsføring og strategi for web.