Visuelle markører

Visuelle markører er de ikke-tekstlige signalene som påvirker brukerens førsteinntrykk av din webside.

Når brukeren kommer inn til din webside for første gang, gjør han/hun seg opp et førsteinntrykk av siden på bare et par sekunder. Hvis dette førsteinntrykket er gunstig, fortsetter brukeren å se på siden. Hvis ikke, forsvinner brukeren ut igjen. (Se også avstøting.)

Grunnlaget for dette førsteinntrykket ligger i brukerens reaksjon på nettstedets visuelle utseende. (Brukere leser ikke, ikke engang etter trigger-ord, hvis ikke det visuelle uttrykket stemmer).

Så langt har vi identifisert fire forskjellige typer visuelle markører, som alle altså påvirker brukerens førsteinntrykk av siden:

Seriøsitetsmarkører – signaliserer om nettstedet er seriøst eller ikke, om avsender er et stort seriøst selskap eller om siden er et “gutteromsprosjekt”. Kort forklart avgjør seriøsistetsmarkørene om nettstedet ser profesjonelt ut eller ikke – konkrete indikasjoner på seriøsitet og omfatter å følge en gjennomarbeidet designprofil, bruke lite glorete farger, og bruke en anerkjent logo.

Målgruppemarkører – signaliserer hvilke målgrupper nettstedet er ment for – voksne eller barn, profesjonelle fagfolk eller vanlige brukere etc. Typiske målgruppemarkører er glade primærfarger på barnesider, mye tekst i forhold til bilder på akademiske nettsteder osv. osv.

Funksjonalitetsmarkører – signaliserer om en bestemt type funksjonalitet er tilgjengelig på den aktuelle websiden eller ikke. Eksempel: Hvis en bruker søker etter “rød kjole” på en søkemotor fordi hun vil kjøpe seg en rød kjole, og så kommer inn på en side som presenterer den røde kjolen i historien, men ikke er en nettbutikk, vil hun velge å gå ut igjen fra dette nettstedet og heller prøve et annet. Ikke fordi det er noe galt med nettstedet, men fordi hun leter etter en bestemt funksjonalitet – her shoppingfunkjsonalitet – som åpenbart ikke er tilgjengelig.) Typiske funksjonalitetsmarkører er å vise den aktuelle funksjonaliteten, for eksempel synlige søkefelt, synlig handlekurv etc.

Verdimarkører – signaliserer hvilke verdier det aktuelle nettstedet formidler. Typiske verdimarkører er politiske eller religiøse symboler (kors, nasjonale flagg, fredsdue …), symbolsk bruk av farger samt bruk av følelsesladde fotografier og illustrasjoner.

For alle visuelle markører gjelder det at det ikke finnes noen absolutt riktige og noen absolutt gale markører – alt kommer an på hva slags innhold man har og hvem man retter seg mot. For Dyreparken eller Tusenfryd vil for eksempel primærfarger, strekillustrasjoner og “håndtegnede” fonter være helt riktig, mens de samme effektene vil være katastrofalt gale for IBM eller Justisdepartementet.

De riktige visuelle markørene er de som gir det riktige førsteinntrykket av hva nettstedet har å by på og hvem det er ment for.

Du kan også lese mer om visuelle markører i min bok “Webkommunikasjon“.