Sjekk hvilke søkemotorfeil du gjør

Har du ikke god nok synlighet på søkemotorer? I så fall gjør du sikkert en eller flere feil som enkelt kan rettes. Et SEO-selskap kan hjelpe deg å finne disse feilene, men du kan også gjøre en rekke enkle tester selv. Her er sjekklisten.

1. Redirect
Skriv inn din URL i dette verktøyet: http://www.webconfs.com/http-header-check.php Se etter om du får opp en 302-redirect. Dette er feil (skal være 301). Dette må rettes.

2. Validering
Skriv inn din URL i dette verktøyet: http://validator.w3.org/ W3C er organisasjonen som bestemmer hva som er gjengs HTML-kode (webkode), og hvis det kommer opp feil her er det feil i koden din. Disse må rettes.

3. Duplicate content A
Gå inn på Google og skriv inn dette: site:dittdomene.no (bytt ut ”dittdomene.no” med ditt domene). Du får nå opp antallet sider Google har indeksert på ditt domene. Er dette antallet omtrent riktig? Hvis ikke må noe gjøres.

4. Duplicate content B
På søket fra punkt 3, klikk deg fram til helt siste søketreffside. Står det her med kursiv ” For å vise de mest relevante resultatene, har vi utelatt enkelte oppføringer som var svært like de X som allerede er vist” er det sider som ikke regnes med av Google fordi de ser ut som dupliserte sider. Noen av sidene dine er for like hverandre!

5. Sjekk titletag
Start nettleseren din. Se øverst i nettleseren (over menylinjen). Klikk på et par forskjellige sider. Se om det som står i title taggen (linjen over menyen) forandrer seg, og om det er likt med det som står i overskrift. Hvis ikke bør malen settes opp til å ha variable title tag’er, og å hente inn overskriften inn i title taggen for hver side.

6. Sjekk meta tags
Åpne nettleseren og velg ”vis kode” (eller bruk et verktøy som dette: http://www.webconfs.com/search-engine-spider-simulator.php) Sjekk at det står noe i meta description. (Meta keywords er ikke viktig.) Sjekk også at det ikke forekommer ”keyword stuffing”, altså at samme ordene gjentas flere ganger i meta keywords eller meta description.

7. Domenestrategi
Kontroller at domenene dine er riktige. Har du et norsk nettsted rettet mot norske brukere i Norge, trenger du et .no-domene. Har du en engelskspråklig side rettet mot internasjonale brukere, trenger du et .com-domene (eller .net eller .org dersom du ikke er kommersiell, eller .edu om du er et internasjonalt lærested). Du kan eventuelt samle all autoritet på ett domene, og peke inn fra de lokale domenene til en felles mappestruktur.

8. Mappestruktur
Sjekk at du ikke bruker subdomener (”epler.frukt.no”), men i stedet har laget en mappestruktur (”frukt.no/epler”). På den måten samler du autoriteten på ett domene. Har du virksomhet i flere land, bør konsern.no peke til konsern.com/no, konsern.se peke til konsern.com/se og så videre.

9. Nettstedskart
Har du et nettstedskart? Hvis ikke bør du lage en. (Du kan se eksempel på et godt nettstedskart her: http://www.hydro.com/no/Sideoversikt/)

10. Inngående lenker
Gå på Google og skriv inn følgende i søkefeltet: link:dittdomene.no (bytt ut ”dittdomene.no” med ditt domene). Her får du en oversikt over de som lenker til deg. (Jo flere som lenker til deg, jo bedre er det, gitt at den siden som lenker har noe med din side å gjøre rent tematisk.) Enda bedre er det om du sjekker dette i Google Webmaster Tools: http://www.google.com/webmasters/sitemaps/

11. Robots.txt
Åpne en nettleser og skriv inn følgende i URL-feltet: dittdomene.no/robots.txt Får du opp en tekstfil nå? Er denne filen riktig laget? (Robots.txt-filen forteller søkemotorene hvilke mapper de ikke får lov til å indeksere.) Mer om hvordan robots.txt-filer skal se ut finner du på http://www.robotstxt.org/.

12. Page rank
Finn ut hvor god page rank du har. Det meste er greit her, men jo høyere tallet er jo bedre er det. Har du page rank 0 er det er faresignal. For å finne ut page rank kan du bruke et tillegg til nettleser (for eksempel Google Toolbar: http://toolbar.google.com/ ) eller en nettbasert tjeneste (for eksempel http://www.checkpagerank.net/ ). Skalaen går fra 1 til 10. Du kan øke din page rank ved at noen med høyere page rank lenker til deg.

Har du lyst til å lære mer om søkemotoroptimalisering? – Webgruppen har mange kurs!