Benchmarking: Åpnerater og klikkrater for epost

Lurer du på om dine egne tall er gode eller ikke fullt så bra? Her er noen nye benchmarking-tall for åpnerater og klikkrater ved epostmarkedsføring og nyhetsbrev.

Når man jobber med epostmarkedsføring, er det jo først og fremst fire tall man følger med på:

  • Antall epostadresser på mailinglisten (X)
  • Prosentandel som åpner epost (OR for Open Rate)
  • Prosentandel som klikker i epost (CTR for Click Through Rate)
  • Prosentandel som konverterer (kjøper, fyller ut kontaktskjema e.l.) på landingssiden (CR for Conversion Rate)

Disse fire tallene representerer også variablene i suksessformelen for å lykkes med epostmarkedsføring som er slik:

X * OR * CTR * CR = Suksess

Disse fire variablene gir også de fire tingene man trenger å kunne når man driver med epostmarkedsføring:

  • Å skaffe abonnenter (øker X)
  • Å skrive gode overskrifter (øker OR)
  • Å skrive gode lenker/lage gode knapper (øker CTR)
  • Å lage gode landingssider (øker CR)

Men så er da spørsmålet: Hvor mye er mye? Hvilke tall skal man være fornøyd med? Her er noen innspill:

Antall mottagere

Når det gjelder X finnes det ingen absolutt fasit. Man kan lykkes med en mailingliste med et par hundre interesserte mottagere, og man kan definitivt lykkes med en stor liste aksepter (over 200 000 mottagere må vel regnes som stort i norsk sammenheng). Her kan man egentlig bare si at så lenge tallene øker, er det bra.

Dette betyr altså at det er flere som melder seg på listen enn de som melder seg av.

Åpnerater

Når det gjelder åpnerater, finnes det gjennomsnittlige tall å måle seg opp mot. Disse er:

  • Gjennomsnittlig åpnerate internasjonalt = 18,5 % (Kilde: iContact)
  • Gjennomsnittlig åpnerate i Norge, business-to-business = 30 % (Kilde: Apsis)
  • Gjennomsnittlig åpnerate i Norge, business-to-consumer = 24 % (Kilde: Apsis)

Foruten utformingen av overskriften vil også andre faktorer påvirke åpneraten. Dette gjelder først og fremst listens alder (eldre lister har lavere åpnerater – dette kalles også “listeslitasje”) og hyppigheten på utsendelser (jo hyppigere man sender ut, jo lavere blir typisk åpneratene).

Klikkrater

Når det gjelder klikkrater er gjennomsnittlige verdier som følger:

  • Internasjonalt: 4,5 % klikkrate av brutto antall mottagere, dvs 24,3 % av de som har åpnet har klikket
  • Norge business-to-business: 7 % klikkrate av brutto antall mottagere, dvs 23 % av de som har åpnet har klikket
  • Norge business-to-consumer: 7 % klikkrate av brutto antall mottagere, dvs 29 % av de som har åpnet har klikket

Kildene for disse tallene er som over iContact og Apsis.

Konverteringsrater

Verdens gjennomsnittlige konverteringsrate for nettsteder samlet sett økte fra 1% i år 2000 til 2% i dag ifølge Jakob Nielsen. Dette gjelder imidlertid alle sider på nettstedet og all bruk på nettstedet sett under ett.

For kampanjesider/landingssider enkeltvis bør man jo satse på tall som er vesentlig høyere. Mellom 10 og 20 prosent er ofte vanlig på slike sider. (Dette tallet er basert på egne erfaringer i Webgruppen og på innsyn i forskjellige kunders tall.)

Er du ikke fornøyd med egne tall? – Det lønner seg å jobbe systematisk for å bedre antall mottagere, åpnerate, klikkrate og konverteringsrater.

Vi arrangerer flere kurs i epostmarkedsføring som gir innspill på dette:

Mer om kurs i epostmarkedsføring