Brukertesting

Brukertesting er og blir nødvendig for å vite hva brukerene dine egentlig mener.

Det finnes to måter å brukerteste på: Å gjennomføre online tester (“polls” og “surveys”), eller å gjennomføre ansikt-til-ansikt brukertesting . Sistnevnte kan skje så enkelt som at du bare observerer en bruker mens han forsøker å benytte nettstedet sitt, eller du kan planlegge en kombinasjon av spørsmål og praktiske oppgaver under observasjon. Fokusgrupper og personlige intervju-undersøkelser hører også med i den siste gruppen.

Hvis du ikke har vært borti emnet brukertesting før, anbefaler jeg at du starter med å gå gjennom denne lærefilen for en generell oversikt :

 

Brukertesting – gratis lærefil (powerpoint)

 

Hvis du vet litt om brukertesting, og bare leter etter online tjenester der du kan sette opp online polls (enkle spørsmål/svar) eller surveys (mer omfattende undersøkelser), kan du prøve en av disse tjenestene:

  • Surveymonkey – gratis tjeneste for brukerundersøkelser, finnes på norsk
  • EasyPolls – gratis online polling
  • Questback – god og omfattende tjeneste, men koster en del. Er i Norge med norsk support.

Hvis du ønsker hjelp ved gjennomføring av brukertesting, finnes det også flere selskaper som kan hjelpe deg, blant annet NetLifeResearch.