Brukervennlighet

Når du utvikler et nettsted, kommer du ikke utenom å ta hensyn til brukervennligheten – gjerne så tidlig i prosessen som mulig.

Hva som skal få brukeren til å benytte løsningen i det hele tatt, hvilken nytte og verdi den skal ha for ham/henne, er en strategisk vurdering som du bør ha gjort lenge før du er innblandet i et faktisk utviklingsprosjekt. Når jeg her snakker om brukervennlighet, mener jeg de faktorene som påvirker om løsningen faktisk fungerer etter hensikten for brukeren. Om brukeren i det hele tatt lykkes i å benytte tjenesten. Dette er kritisk for hvorvidt tjenesten vil bli en suksess eller ikke.

Etterhvert så vet vi litt om hva som fungerer for brukeren og hva som ikke gjør det. Noen av disse erfaringene har jeg oppsummert i lærefilen under. Men her finnes det også mye god litteratur, for eksempel grunnboken ” Don’t Make Me Think ” av Steve Krug, der bare tittelen oppsummerer den gjennomsnittlige brukers anskuelse.

Brukervennlighet – gratis lærefil (powerpoint)

 

Lærefilen over er en svært så elementær og grunnleggende innføring. Det er mye, mye mer å si om dette faget, og mange har gjort det bedre enn meg. Vil du jobbe mer inngående med denne materien, anbefaler jeg at du melder deg på en av arrangementene som Dataforeningens faggruppe for Brukervennlige IT-systemer (BITS) holder.

 

Ønsker du å lære mer om brukerdrevet webutvikling?

Se Webgruppens kurs i bukervennlighet og bestepraksis på web.