Digital multikanal satt i system

Nina Furus nyeste bok, “Fra Triggerord til Hashtag”, handler om hvordan man kan få de digitale kanalene til å spille sammen.

Nettredaktøren må i dag beherske mange digitale flater. Websiden, ja, men også Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube … pluss kanskje noen blogger, søkemotormarkedsføring og annonser. Ofte blir det kanskje mest tilfeldig hva man gjør og når – og effekten blir deretter.

Det er på tide å sette digital multikanal i system!

Boken “Fra Triggerord til Hashtag” er første ledd i et mer langsiktig arbeid fra nettveteran Nina Furu for å utvikle og formidle et rammeverk rundt arbeidet med digital multikanal.

Boken starter på å besvare viktige spørsmål som hvilke kanaler som egner seg til hva, og hvordan man kan møte riktig bruker med riktig budskap i riktig flate til rett tid.

Boken behandler websiden og dens rolle i forhold til de andre kanalene inngående. Håndteringen av hver av de sosiale mediene er mindre dyptpløyende, men holder fokus på egnetheten av hver enkelt kanal i forhold til en bredere mediemix og en overordnet forretningsstrategi.

Boken er gjennomillustrert med norske eksempler. Den koster kr 349 og kan kjøpes bl.a. fra utgiveren, Høyskoleforlaget (Norwegian Academic Press):

Nina Furu: Fra Triggerord til Hashtag (2011)