Gratis case-studie om bruk av trigger-ord

Å kunne identifisere og bruke riktige trigger-ord/nøkkelord er viktig både for findability, produktutvikling, konseptutvikling på web, brukervennlighet og søkemotor-synlighet. Nå kan du lære om dette viktige faget gjennom en konkret og praktisk 68-siders case-beskrivelse, som du får GRATIS her på Nettredaktor.no.

Caset – som er fiktivt, men veldig lærerikt – er laget av Wordtracker og inneholder innspill fra en mengde ledende web-eksperter. (Wordtracker er forøvrig et firma som leverer software som du kan benytte til å identifisere dine egne trigger-ord.)

Caset handler om en matvareprodusent som får ideen om å lansere vegetarisk hundemat på nettet. Casebeskrivelsen går så gjennom de forskjellige stadiene i denne prosessen med vekt på nøkkelordsanalyser. Her er det mye spennende å lære, blant annet

  • Hvordan nøkkelord kan brukes til å identifisere målgruppen og til å vurdere inntektspotensiale.
  • Hvordan nøkkelordsanalyser kan hjelpe deg å utvikle nye innholds-ideer til nettstedet.
  • Hvordan man utvikler en online markedsstrategi basert på nøkkelord.
  • Hvordan man innarbeider nøkkelordene i teksten, og hvordan dette påvirker søkemotorrangering.

En rekke av nettets ledende eksperter innen findability, webtekst, strategi og synlighet har bidratt med gode råd og artikler til den fiktive hundematprodusenten, og det hele er lettfattelig og morsomt sammensatt. Hele case-dokumentet kommer som en engelskspråklig, 68-siders e-bok som du selv kan skrive ut:

 Klikk her for ditt GRATIS eksemplar av case-studien om bruk av nøkkelord; “Keyword Research Guide”.

Wordtracker har også en gratis trial-versjon av sin nettbaserte software, som gjør at du enkelt kan teste ut forskjellige søkeord på nettet selv. Prøveversjonen er gratis uten tidsbegrensning: