Gratis sjekklister for utvikling av web og intranett

Disse sjekklistene er ment som konkrete verktøy for deg som er nettredaktør, kommunikatør, content manager eller informasjonsmedarbeider og ønsker å drive et utviklingsprosjekt på egne premisser.

Jeg er opptatt av at vi innholdsfolk og kommunikatører tar føringen når web og/eller intranett skal utvikles! (Hvis ikke, ender det alt for ofte opp med at tekniske og/eller designmessige hensyn begrenser vårt arbeid med den ferdige løsningen.) For å få til dette, har jeg de siste par årene arbeidet for å utvikle prosesser for innholdsstyrt utvikling av web og intranett.

Dette arbeidet har nå endelig resultert i noen skisser, og så langt har jeg satt sammen to forskjellige sjekklister, en for web og en for intranett. Disse beskriver fasene i prosessen , hvilke arbeidsoppgaver som inngår i hver fase, og hvilke kontrollpunkter som må avsjekkes for å bekrefte at hver enkelt oppgave er utført. Du finner dem her:

Du kan bruke disse sjekklistene fritt internt i din egen organisasjon. Hvis du ønsker å publisere dem eksternt på noen måte, må du imidlertid kontakte meg.