Hvor mye tjener en webredaktør?

I 2007 tjente en norsk nettredaktør rett under 390 000 kroner i snitt. Nettredaktører i privat sektor tjener bedre enn nettredaktører i offentlig sektor, og i det private finnes også flere nettredaktører som tjener 600 000 kroner eller mer. Dette er bare noen av funnene i årets Nettredaktørundersøkelse.

Nettredaktørundersøkelsen gjennomføres årlig av Nettredaktor.no. I undersøkelsen for 2007 har 488 nettredaktører deltatt, og her er noen av funnene:

  • Gjennomsnittlig lønn for nettredaktører er kr 389 643.
  • Gjennomsnittlig lønn for nettredaktører i offentlig sektor er 378 548.
  • Gjennomsnittlig lønn for nettredaktører i privat sektor er 397 414.
  • 20 av nettredaktørene i undersøkelsen oppgir å tjene over 600 000 kroner per år. Samtlige av disse arbeider i privat sektor.

En nettredaktør er en person som arbeider med innhold og kommunikasjon på en webside. Ikke alle nettredaktører har formelt redaktøransvar, og mange har titler som ikke inneholder redaktørbegrepet, for eksempel “informasjonsmedarbeider” eller “webansvarlig”.

Mange nettredaktører (51 %) har ansvar for både en webside og et intranett, mens bare 4 % har kun ansvar for intranettet.

Nesten 40% har overordnet ansvar for alt innhold på den websiden/det intranettet de arbeider med, mens bare 20% har lederansvar:

Over 75% av nettredaktørene i undersøkelsen mener at webfunksjonen er underbemannet i deres organisasjon. I snitt er et norsk nettsted betjent av 1,83 årsverk.

Nettredaktør-yrket er også i ferd med å bli et kvinneyrke. I årets undersøkelse er 65% av respondentene kvinner, mot en tilnærmet lik fordeling mellom kjønnene i 2006. Dette er kanskje et symptom på at nettansvaret nå har flyttet seg fra IT-avdeling til kommunikasjons- og informasjonsavdeling:

————————————————————————

Takk til alle som deltok i undersøkelsen! Vi har trukker tre vinnere, som hver mottar et gavekort på kr 1000. De tre vinnerne ble Kenneth Våge, Martine Turmo og Bård Lerberg,