Hvorfor bruke en ekstern intranett-konsulent?

En god intranettkonsulent sparer både tid og penger i ditt utviklingsprosjekt. Og det behøver ikke å koste mer enn 2000 kroner.

Kanskje skal du i gang med et helt nytt intranett-prosjekt. Kanskje skal du forbedre det eksisterende intranettet ditt, eller investere i ny teknisk løsning.

Naturligvis ønsker du å beholde kontrollen selv ! Naturligvis ønsker du å styre fremdriften, begrense kostnadene og forsikre deg om at du ikke “maler deg selv inn i et hjørne”. Jeg kan hjelpe deg med dette.

Jeg heter Nina Furu og er en av landets mest erfarne web- og intranett-konsulenter. Jeg har vært redaktør for en av landets største portaler i flere år og driver nå bl.a. Nettredaktørskolen på Westerdals. I tillegg tar jeg konsulentoppdrag for kunder i privat og offentlig sektor. Se gjerne mine kundereferanser og min CV .

Les mer om hvilke tjenester jeg kan tilby , for å sikre et vellykket og kosteffektivt intranettprosjekt for deg og din organisasjon!

 

Jeg har verken tid til eller ønske om å lede ditt prosjekt fra A til Å. Både du og jeg får mest ut av samarbeidet når du benytter meg til avsjekking av kontrollpunkter eller tilkvalitetssikring på de mest avgjørende leddene i prosessen. Slike korte sjekkpunkter koster ikke nødvendigvis mer enn 1-2000 kroner . Her er noen forslag til slike konkrete tjenester jeg kan levere.

Jeg arbeider etter en veldig presis (og erfaringsmessig vellykket) intranett-filosofi. Den er slik:

1.  Et intranett er ikke et mål, det er et middel. Hvis kunden ikke vet hva han ønsker å oppnå med intranettet, kommer ikke satsningen til å bli vellykket.

2. Kunden må eie sitt eget intranett. For å sikre dette eierskapet må kunden ha styringen gjennom hele prosjektet, og det må være kundens overordnede målsettinger som legger føringene.

3. Et intranett er ikke en teknisk løsning, det er en prosess i organisasjonen. Denne prosessen må ivaretas riktig, og alle brukergrupper må bli hørt.

Alt for mange intranetteiere ender opp i en situasjon hvor de er bundet til en bestemt teknisk leverandør, og må kontakte denne hvis de skal få gjort endringer. Andre oppdager at feilprioritert “design” gir dem en løsning der det ikke er plass til den informasjonen de faktisk vil formidle. Begge disse situasjonene kan unngås hvis man er bevisst på sineinnholdsmessige og tekniske behov helt fra begynnelsen av prosjektet. Dette er bare en av mange områder der en ekstern intranettkonsulent kan gi deg gode råd basert på sin erfaring og sin kompetanse.

Les mer om hvilke tjenester jeg kan tilby , for å sikre et vellykket og kosteffektivt intranettprosjekt for deg og din organisasjon!

Jeg har et stort kontaktnett ut til norske informasjonseiere, både i privat og offentlig sektor. Jeg treffer dem gjennom min kursvirksomhet, gjennom konsulentoppdrag og gjennom forskjellige faglige fora. Ettersom jeg opp gjennom årene har vært involvert isvært mange prosjekter , vet jeg også etter hvert mye om hvordan forskjellige konkrete utfordringer kan løses. For noen vil svaret være å forandre sin tekniske plattform. Andre trenger rett og slett bare å arbeide smartere med den løsningen de allerede har. Sammen med kunden søker jeg alltid å finne den enkleste, rimeligste og mest effektive løsningen på et problem.

Få problemstillinger er etterhvert nye for meg. Det er snarere mange av de samme problemene som nettredaktører og informasjonseiere sliter med i de forskjellige organisasjonene. Noen vanlige problemstillinger er:

 • Man ønsker å gjøre konkrete forbedringer, men får det ikke til innenfor eksisterende teknisk løsning
 • Man ønsker å sette i gang et forbedringsprosjekt, men vet ikke helt hvordan man skal gripe det an
 • Man konstaterer at intranettet ikke blir brukt i den grad man hadde forventet, men vet ikke helt hvorfor
 • Man søker tekniske eller designmessige løsninger på innholdsmessige problemer
 • Man vet ikke helt hvilke tiltak man skal foreslå for å oppnå en gitt effekt
 • Man har ikke nok tid og ressurser til å vedlikeholde intranettet slik man gjerne kunne ønske
 • Man sliter med å få interne innholdsleverandører til å bidra med stoff til intranettet
 • Man sliter med å få ledelsen til å se hvilke potensielle gevinster som ligger i et godt utnyttet intranett

I alle disse tilfellene kan jeg bidra med mine erfaringer fra å ha løst tilsvarende utfordringer mange ganger tidligere. Jeg kjenner også rimelig godt til hva som finnes av tekniske løsningsmuligheter på markedet, og kan ofte bidra med innspill på dette området.

Les mer om hvilke tjenester jeg kan tilby , for å sikre et vellykket og kosteffektivt intranettprosjekt for deg og din organisasjon!

Min rolle i kundens utviklingsprosjekt er ikke å eie eller inneha overordnet ansvar for prosjektet. Jeg er ikke noe stort, fullservice firma. Jeg er bare  én enkelt person , med en god del erfaring og flere vellykkede prosjekter bak meg. På den negative siden betyr dette at jeg ikke har kapasitet til å dekke alle kundens behov. Men på den positive siden betyr det at jeg faller svært mye rimeligere ut enn et stort konsulentselskap, samtidig som jeg selv kan holde et prisnivå jeg kan leve av.

Noen av de rollene jeg kan fylle i prosjektet er:

 • Faglig støtte for intranettredaktør/informasjonseier
 • Fagkompetanse på informasjonseiers side av bordet i forhandlinger med tekniske og andre leverandører
 • Støtte i utvikling av beslutningsgrunnlag for kundens ledelse
 • Bistand ved utvikling av framdriftsplaner og budsjettestimater
 • Kontrollinstans for å kvalitetssikre at arbeidet går som planlagt

Jeg opererer helt uavhengig av tekniske leverandører, konsulentselskaper, kommunikasjonshus, designbyråer etc. Jeg har ingen agenda når det gjelder å selge inn et bestemt produkt eller en bestemt metode. Tvert imot er det i min interesse at kunden får et så vellykket prosjekt som mulig, så raskt og rimelig som mulig.

Hvis du vil vite mer om hva jeg kan gjøre for ditt firma, kan du lese mer om hvilke tjenester jeg kan tilby her   Du kan også gå direkte til siden for intranett-prosess og hvordan jeg kan spille inn på den.

Jeg håper at vi kan samarbeide for å sikre et vellykket og kosteffektivt intranettprosjekt for deg og din organisasjon!

Se mine referanser.

Les min CV.