Hvorfor satse på web?

Ønsker du argumenter for hvorfor din bedrift eller organisasjon bør investere tid og penger i å bli gode på web? Her er 10 svært gode grunner, med kildeangivelser og tallmateriale.

 

1. Svært mange nordmenn er på web.

I følge tall fra Internett World Statistics er 95% av den norske befolkningen på nett per 2015. Dette plasserer oss i toppen av internett-penetrasjon i verden.

Se TNS Gallup sine oppdaterte tall her: TNS Gallup Internett

(Her vil du også kunne bryte tallene ned på kjønn, alder, utdanning mm.)

Se Internet World Statistics sine tall her: http://www.internetworldstats.com/

2. Web er blitt brukernes førstevalgsmedium

Amerikanske tall har allerede i flere år vist i hvor stor grad brukere foretrekker å bruke web først når de skal innhente informasjon om varer og tjenester. Selv om vi ikke har tilsvarende målinger i Norge, er det all grunn til å tro at den samme trenden gjelder her.

Mer internasjonal forskning om brukeradferd snyttet til web finner du her:

http://www.online-publishers.org/

3. Web er verdens mest kosteffektive informasjonskanal

Å betjene henvendelser på web er også vesentlig rimeligere enn å betjene henvendelser pr telefon eller over skranke. En offentlig instans vil typisk ha utgifter på rundt kr 50 forbundet med betjening av en enkelt telefonhenvendelse (arbeidstid, sentralbord, teknisk utstyr med mer). Skrankebetjening er normalt enda en del mer kostbart.

Dette betyr at dersom 10 000 brukerhenvendelser skjer via websidene i løpet av en måned, har man spart manuell betjening til en verdi av minst 500 000 kroner!

Å distribuere reklame- og markedsføringsmateriell via web er også utrolig mye rimeligere enn via trykte kanaler. Laster 10 000 brukere ned din 16-siders brosjyre på web, har du spart for eksempel 10 000 x (for eksempel) 7 kroner, dvs 70 000 kroner i trykkekostnader. I tillegg kommer prisen for pakking, adressering og utsendelse av brosjyren, som antagelig representerer minst 1,5 ganger det samme beløpet, i alt 175 000 kroner. Og dette er bare for én enkelt brosjyre.

Amerikanske banker kalkulerer kostnaden ved en nettbanktransaksjon til å være 1 cent, mot 1 dollar for en betjening i callsenter. (Kilde: Vaultsolutions.com)

I internasjonal hotellbransje måler man det samme. Hilton-kjeden sparer 25 USD pr online booking i forhold til byråbooking, og kjedene Hyatt og Marriott rapporterer kostnader på hhv 3 og 3,50 USD pr online booking i forhold til 8 USD ved en callsenter-booking. (Kilde: Hospitalitynet.org)

4. Web bidrar til bedriftens bunnlinje

Selger man produkter direkte på web, er det enkelt å måle hvor mye websiden bidrar. Benytter man ikke denne markedsmodellen, kan det kanskje være vanskeligere å se hvilket bidrag web’en gir til bunnlinjen. Dette er likevel et viktig bilde som man bør prøve å se.

Faktum er nemlig at websiden påvirker beslutninger i mye større grad enn mange bedrifter er klar over.

Det finnes mye forskning rundt påvirkning fra forskjellige medier. De langt fleste av disse funnene peker på at nettet dominerer som inflytelseskanal i forhold til innkjøp, og ofte i forhold til en rekke andre beslutninger også.

Under finner du en av disse oversiktene, fra Marketingcharts.

 

5. Internett er det tredje største mediet (og det raskest voksende)

I forhold til Statistisk Sentralbyrå sin måling Mediebarometeret, som måler hvor mye tid vi benytter på forskjellige medier per døgn, har internett de siste årene seilt opp som det  nest største i bruk av tid, bare 1% under fjernsynsbruk. Legger vi sammen hjemme-PC og internett, overstiger det fjernsyn med nesten dobbelt så mye tid.

Det er også verd å merke seg at vi nå begynner å se nye former for kombinasjonsbruk, blant annet at mange sitter med PC på fanget mens de ser på TV.

Her er tallene:

Du kan finne mer informasjon om disse tallene her: Statistisk Sentralbyrå/Norsk Mediebarometer

6. Web gir deg muligheten til å nå nye markeder

Din bedrift har allerede en målgruppe for sine varer eller tjenester, som sannsynligvis har sammenheng med hvor selskapet befinner seg. Et firma som for eksempel befinner seg i Trondheim, har gjerne også flesteparten av sine kunder i Trondheims-området.

På web konkurrerer imidlertid alle selskaper på like fot, uavhengig av geografisk beliggenhet. Det er ingen spesiell grunn for en kunde å foretrekke et firma i Oslo fremfor et tilsvarende firma på Sunndalsøra, så lenge varen eller tjenesten kan leveres dit kunden er.

Dette betyr at mange små og/eller lokale bedrifter har brukt web til å få et markedsgrunnlag som er vesentlig større enn bedriftens beliggenhet skulle tilsi. Ett eksempel på dette er Volda-bokhandleren Haugen Bok, som var tidlig ute med å etablere seg på web i Norge. Selskapet har nå en omsetning på over 100 millioner kroner per år – svært mye mer enn det lokale markedet skulle tilsi.

Et annet eksempel er Sandefjord-gründer Erik Sandtrø og hans nettbutikk Komplett.no. Komplett omsetter nå for ca 4milliarder kroner, fordelt på virksomhet i flere europeiske land. I Norge har Komplett kun vareutlevering fra sitt hovedkontor i Sandefjord, og selger herfra datautstyr til kunder over hele landet. En slik distribusjon ville neppe vært mulig uten bevisst og målrettet satsning på web som salgskanal.

Går ditt selskap med tilsvarende eksportplaner, vil du forøvrig kunne få mye bistand hos Innovasjon Norge, tidligere Eksportrådet. Dette kan du lese mere om her. 

7. Web lar deg nå ut til brukerne raskere enn noe annet medium

Vi lever i en verden av raske forandringer. Bedrifter og organisasjoner som har virksomhet der ting ofte endres, bør ha web som sitt naturlige medievalg. Dette gjelder enten man distibuerer informasjon som endres (ny lovgivning, nye rammebetingelser, nye takster, nye regler, nye rutiner …), eller man er en bedrift med produktdata som stadig skifter (nye priser, forskjellige takster, ulike produktspesifikasjoner, antall enheter på lager …).

Når du trykker noe i en brosjyre, låses informasjonen statisk. Når du legger ut informasjon på web, kan den derimot endres og oppdateres så ofte som det er behov for.

I tillegg kommer det faktum at dersom du har nyheter du vil ut med, er web et medium som gir deg muligheten til å legge ut ting svært raskt. Dette kan gjelde i forskjellige omleggings-situasjoner, eller det kan gjelde i forhold til krisehåndtering og pressekontakt.

Web tillater deg å tilpasse deg omgivelsene i et raskt tempo. For noen er dette være eller ikke-være, for eksempel aktører som opererer i et konkurranseutsatt marked med skiftende strøm- eller olje-priser. For andre er det bare veldig praktisk, for eksempel aktører som ønsker å kvitte seg med varepartier raskt, eller å endre kampanjestrategier i tråd med nyhetsbildet.

Web lar deg oppdatere informasjonen overfor kunder, investorer og interessenter dag-for-dag, time-for-time og til og med minutt-for-minutt. Ikke noe annet medium lar deg oppdatere informasjon så raskt som web.

8. Web er tilgjengelig 24/7

Tenk deg hvor mange telefonhenvendelser ditt firma/din organisasjon får hver dag. Tenk deg om du kunne betjene disse uten å løfte en finger, og at denne servicen var tilgjengelig for kundene dine 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Slik er det faktisk på web.

Når på døgnet det er mest trafikk, varierer fra hvorvidt virksomheten retter seg mot forretninger (”business-to-business” eller ”B2B”) eller forbrukere (”business-to-consumer” eller ”B2C”).

En typisk B2B-side vil gjerne ha en kurve for bruk per døgn som ser slik ut:

Og for en B2B-side vil gjerne ukeskurven være omtrent som følger:

 

For en side som retter seg mot forbrukere, vil imidlertid bildet være annerledes. Et typisk underholdningsnettsted eller en nettbutikk som først og fremst retter seg mot forbrukere, vil gjerne ha en døgnkurve som ser omtrent slik ut:

Et slikt nettsted vil også gjerne ha en ukeskurve som ser omtrent slik ut:

 

Uansett hvordan døgn- og ukeskurven er for nettopp ditt nettsted, vil det ganske sikkert være et stort volum av bruk som ligger utenfor din normale åpningstid. Dette er brukere og kunder som etterspør din informasjon/ditt produkt på tider av døgnet eller tider av uken hvor du ikke holder åpent. Dette er kunder og brukere som du vil gå glipp av dersom du ikke har et velfungerende nettsted.

Brukerne ønsker å finne informasjon når det passer dem, ikke når det passer deg. Web tillater kunden din å finne informasjon når det passer ham, 24 timer i døgnet og 7 dager i uken. Og uten at det koster deg en krone i personlig ekspedering.

9. Web gir muligheter som ikke finnes i andre kanaler

Web er et interaktivt medium. Dette betyr at kommunikasjon på web går begge veier. I tillegg er web et medium som har forskjellige tekniske muligheter som ikke finnes i andre kanaler.

Dette betyr at det er ting du kan gjøre på web som du ikke kan gjøre i andre medier, for eksempel:

 • La brukeren søke i innholdet
 • La brukeren skrive inn kommentarer
 • La brukeren stemme på forskjellige alternativer
 • La brukeren se film og/eller høre lyd
 • La forskjellig brukere få forskjellig, spesialtilpasset innhold
 • La brukeren oppdatere sin egen kundeinformasjon
 • La brukeren kommunisere direkte med andre brukere
 • La brukeren ta tester
 • La brukeren kalkulere variable kostnader, priser etc.
 • La brukeren selv bestemme utseendet på siden

Dette er bare en liten brøkdel av et uendelig antall muligheter. Hva man velger å gjøre, og hvordan dette bidrar til lønnsomhet og effektivitet vil naturligvis variere fra firma til firma. Men noen gode eksempler kan være:

 • Eiendomsmegleren som øker salget ved å legge ut 360° video-visning av husene og leilighetene han selger.
 • Organisasjonen som øker trafikken ved å legge ut sitt historiske arkiv åpent søkbart for brukerne.
 • Firmaet som fatter bedre beslutninger fordi de gjennomfører markedsundersøkelser på web.
 • Medlemsorganisasjonen som sparer penger ved at brukerne selv kan oppdatere sin informasjon på web.
 • Banken som lar brukerne selv få beregne hvor mye de kan låne med en nettbasert kalkulator.

Kort sagt: Web gir en rekke muligheter som ikke finnes i andre kanaler. Hvordan du utnytter dem er opp til deg.

10. Konkurrentene dine gjør det

I 2013 estimeres det at det finnes ca 6,3 milliarder nettsteder i verden:

Kilde: http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html

Uansett hvilken bransje du er i, vil du oppleve at antallet tilgjengelige websider for din kunde og din bruker øker, noen ganger fra dag til dag.

Dette betyr naturligvis ikke at det ikke er mulig å hevde seg i konkurransen – tvert imot. Men det betyr at konkurransen hardner løpende, og web som medium favoriserer de aktørene som vet hva de gjør.

Ett eksempel på dette er at ifølge iProspect/Jupiter Media benytter hele 91,7 % av brukerne søkemotorer når de leter etter informasjon.  Nye tall fra TNS Gallup viser at 75% av alle netthandeltransaksjoner starter nettopp med et søk i en søkemotor.

Selv om mange av brukerne oppfatter det slik, er det imildertid ikke tilfellet at det finnes noen sammenheng mellom merkevareposisjon og søkemotorplassering. Topp-plasseringene på søkemotorer går utelukkende til de nettsteder som både teknisk og innholdsmessig gjør de rette grepene: Holder god kodekvalitet, er riktig strukturert og inneholder riktige tekster.

Å vite hva som utgjør god teknisk kvalitet, hva som er en formålstjenlig struktur og hvilke ord riktige tekster bør inneholde, er en spesialisert jobb – en jobb for profesjonelle webkommunikatører.

Ifølge Nettredaktørundersøkelsen i 2012 er den vanligste bemanningsmodellen for en bedrift å ha 1-2 fulltids stillinger på innhold og kommunikasjon på web. 15 % av bedriftene har over 3 fulltids stillinger på innhold på web (omfatter ikke tekniske stillinger).

Hvor din bedrift befinner seg i dette landskapet, vil veldig langt på vei påvirke i hvor stor grad bedriften vil være i stand til å hevde seg i konkurransen i tiden fremover.

————————————————————————-

Hvis du ønsker kan du få innhold som dette presentert for din ledergruppe eller beslutningstagere i din bedrift. Kontakt i så fall Nina Furu.