Innhold på web

Innhold på web er mer enn tekst. Både hyperlinking, tilrettelegging av transaksjoner, web-TV og søkefunksjonalitet faller inn under kategorien innhold.

De fleste tenker nok på innhold på web som tekst. Men dette er altså bare en bitteliten del av det hele. Innhold på web er også video, lyd, transaksjoner, linker, diskusjonsforum og mye mer. Helheten av innholdskomponentene er det som sammen utgjør interaktiv kommunikasjon .

Her finner du en lærefil om hvilke typer innhold som finnes og eksempler på disse. I tillegg finner du en innholdsmatrise, som samlet sier litt om hvilke typer innhold som egner seg til hva slags formidling. Matrisen har også en kolonne som heter “forbedringsmuligheter”, der du kan fylle ut ideer for ditt eget nettsted.

 

Innholdstyper på nett – gratis lærefil (powerpoint)

Innholdsmatrise (word-fil)

 

Trenger du hjelp til å produsere, bearbeide eller vedlikeholde innhold på ditt nettsted?

Vi bistår gjerne med rådgivning.