Innholdsbasert salg

Innholdsbasert salg er kanskje den mest interessante modellen for inntjening på web som har dukket opp i det siste. Personlig tror jeg det er denne som peker mot fremtiden.

Innholdsbasert salg betyr at du bruker kvalitativt høyverdig innhold til å generere trafikk som du så tjener penger på – men ikke nødvendigvis på nettstedet.

Nettredaktor.no kan sies å være eksempel på en slik side. Jeg har faktisk lagt ut innhold verd flere hundre tusen kroner på dette nettstedet – presentasjoner som jeg vanligvis tar godt betalt for å vise (når jeg underviser på Nettredaktørskolen, eller når jeg holder kurs, seminarer og foredrag), erfaringer som jeg vanligvis tar konsulenthonorar for å dele med bedrifter, og sjekklister og eksempeldokumenter (både egne og andres) som det har kostet svært mange betalte arbeidstimer å utvikle.

Hvorfor gjør jeg dette? Delvis fordi jeg syns det er viktig å dele grunnprinsippene for innholdsbearbeidelse på nett, fordi dette er del av profesjonaliseringen av innholdsfeltet som helhet. Men også fordi jeg faktisk får flere oppdrag (både konsulentoppdrag og opplæringsoppdrag) gjennom å profilere min kompetanse på denne måten.

Kompetanse er ikke gratis. Det koster tid, penger og iherdig innsats over flere år å utvikle et visst faglig grep om et emne. Likevel kan kompetanse være gratis på nett, nettopp fordi man faktisk kan generere inntekter på andre områder gjennom å bruke nettet til å profilere den kompetansen man har.

Dette er egentlig en tredjegenerasjons* tanke: Nettet som kompetanseprofileringsverktøy . Denne innfallsvinkelen til inntjening på web setter også web (endelig!) i samme bås som andre medier: Ikke som en verden isolert for seg selv, men som et verktøy og et virkemiddel i forhold til strategier, produkter og økonomi for bedriften/organisasjonen/personen som helhet. Holistisk web!

Ønsker du å bruke nettet på denne måten, er innholdet det viktigste du må tenke på. Innholdet ditt må være nyttig, relevant, målgruppetilpasset og av veldig høy kvalitet . Arbeider du med innholdet ditt på denne måten (og du i tillegg sikrer høy teknisk kvalitet på nettstedet) får du søkemotoroptimalisering med på kjøpet. Kvalitativt godt innhold er faktisk det søkemotorene forsøker å finne og ønsker å presentere for sine brukere.

Innholdsbasert salg, slik jeg ser det, er en win-win-win situasjon . Bruker får vite det han trenger å vite, og han får den kompetansen han trenger gratis. Avsender får profilert seg som en kompetanseperson/-institusjon og genererer mer salg til sine øvrige kompetansebaserte aktiviteter. Og formidleren (ofte søkemotorene) får gjort en optimal jobb med å kombinere riktig informasjonssøker med riktig informasjonstilbyder.

 

*Tredjegenerasjons i betydningen at alle medier utvikler seg i generasjoner: De første som bruker et nytt medium når det kommer er forskningsmiljøer og akademikere. I denne generasjonen er mediet et “nerde-fenomen” for de få som har kompetanse og intersse til å sette seg inn i det. I andre generasjon kommer innovatørene, de som er unge og hippe og bruker det nye mediet fordi det er trendy. I denne generasjonen oppstår bobleøkonomier (ref. dot.com-døden). Først i tredje generasjon kommer de vanlige forbrukerne, og mediet blir modent. Tredjegenerasjon på nett er nå!

Vil du lære mer om salg på nett?

Se Webgruppens kurs i strategi og salg på web.