Lønn

Hvor mye bør egentlig en nettredaktør tjene?

Se også denne artikkelen om Nettredaktørundersøkelsen 2009

Dette kommer naturligvis an på flere ting. Jobber han/hun i offentlig eller privat sektor? Har han/hun juridisk redaktøransvar? Har han/hun kolofonansvar? Har han/hun linjeansvar for en redaksjon? Hva slags tittel er knyttet til stillingen? Hvilken utdanning har personen? Hvordan er lønnsnivåene i bedriften/organisasjonen generelt?

Skal man likevel si noe generelt, vil jeg si at etter min erfaring ligger nivåene omtrent som dette:

Offentlig sektor, informasjonsmedarbeider-nivå 300 – 350 000
Offentlig sektor, desksjef-nivå 330 – 380 000
Offentlig sektor, nettredaktør-nivå 370 – 420 000
Offentlig sektor, redaktør-nivå 400 – 470 000
Offentlig sektor, ansvarlig redaktørnivå 450 – 560 000
Privat sektor, informasjonsmedarbeider-nivå 330 – 380 000
Privat sektor, desksjef-nivå 360 – 420 000
Privat sektor, nettredaktør-nivå 400 – 500 000
Privat sektor, redaktør-nivå 450 – 700 000
Privat sektor, ansvarlig redaktørnivå 500 – 800 000 eller mer

Stillinger med linjeansvar vil typisk ligge på nettredaktør-nivå eller over, og i øvre sjikt av skalaen.

I gjennomsnitt tjener en norsk nettredaktør i 2007 389 642 kroner (nettredaktørundersøkelsen 2007). Snittet for privat sektor er 397 713 og for offentlig sektor 378 548. Spennet er imidlertid vesentlig større i privat sektor, der enkelte tjener 600 000 kroner eller mer.

Se også Kommunikasjonsforeningens lønnsstatistikk, som måler lønnsnivåene for informasjonsfolk generelt (og ikke web-kommunikatører spesielt):

For en spesifisering av nivåer og typiske arbeidsoppgaver som knyttes til de enkelte titlene, se sidene Arbeidsoppgaver og Titler .