Lovkrav til WAI i offentlig sektor

Driver du et nettsted i offentlig sektor? Snart kan du ikke lenger la være å følge WCAG-standarden på web. Ny anti-diskrimineringslov vil nemlig pålegge offentlige nettsteder å legge til rette for universell tilgjengelighet.

Universell tilgjengelighet har lenge vært et tema i webkommunikasjons-kretser. WAI (Web Accessability Initiative) handler om å gjøre nettsteder tilgjengelige, blant annet for blinde og svaksynte, og er opprinnelig et initiativ fra World Wide Web Consortium (W3C).

Råd for hvordan man legger til rette for slik tilgjengelighet er nedfelt i WCAG-standarden.

Det som er nytt, er at Barne- og Likestillingsdepartementet i våres fremmet forslag til ny anti-diskrimineringslov. I denne loven stilles det også en del krav til IKT-sektor. Dermed vil det bli pålegg om ikke å diskriminere blinde med lite tilgjengelige websider, på samme måte som man i dag pålegges for eksempel å ha rullestol-ramper på offentlige bygg.

Reglene for universell tilgjengelighet er ikke vanskelige å følge. Det handler om grunnprinsipper som å ha tekstbasert navigasjon i stedet for bilder og flash, å lage gode lenketekster og å legge alt-attributter på bilder, bare for å nevne noe. I tillegg til å bedre tilgjengeligheten, gir også disse tiltakene normalt bedre søkemotorsynlighet.

Du kan lese mer om lovforslaget og handlingsplanene på Miljøverndepartementets nettsider.

Nettredaktor.no kommer også til å følge opp med utvidede tilbud om kurs i WAI-tilpasning av websider i tiden som kommer.