Nettverk

Mange nettredaktører er “ensomme” i sin egen organisasjon, og har få eller ingen kolleger å diskutere faglige spørsmål med. Heldigvis finnes det andre nettverk!

Endelig har vi etablert gratis nettverstreff for nettredaktører i Oslo:

Bli invitert til gratis nettredaktør-treff i Oslo.

Ellers er mange aktiviteter sentrert rundt årssamlingen for alle nettredaktører i Norge, der det er både utstillinger/messe, faglig program, nettverksmiddager og mer. Dette prosjektet heter Webforum NorgeNettredaktørskolener et knutepunkt for nettredaktører. Vi arrangerer blant annet 5-ukers kurs i nettredigering.

Det finnes også en viktig Facebook-gruppe for nettredaktører. Her utlyses forresten rett som det er ofte ledige stillinger.

Dataforeningen har også opprettet en faggruppe for web-kommunikasjon . Denne faggruppen var undertegnede leder for fra den ble startet (selv om jeg har sagt fra meg vervet nå), og den arrangerer fremdeles medlemsmøter i Oslo flere ganger i året. Disse møtene er gratis for alle som er medlemmer i Dataforeningen . I tillegg arrangerer Kommunikasjonsforeningen en del ting som kan være interessante for nettredaktører.

Vet du om nettredaktør-nettverk eller -arrangementer som ikke er nevnt her? Send meg en e-post , så legger vi gjerne ut informasjon på sidene våre!