Nina Furu

Nina Furu leder Nettredaktørskolen i Oslo, er styreleder i en rekke webselskaper og rådgiver for flere av landets største nettsteder. Hun er også mangeårig nettredaktør, fagbokforfatter og bransjeveteran.

Curriculum Vitae

Navn: Nina Furu

Telefon: 454 75 000 (kontor) og 92208015 (mobil)

E-post: [email protected]

Født: 02.08.62

Sivil status: Gift, ett barn

NØKKELKVALIFIKASJONER

Ledende fagkompetanse innen området innhold/kommunikasjon på web. Ekstensiv erfaring med formidling av slik kompetanse i en rekke fora. Daglig arbeid med tilrettelegging av innhold for web samt kanalstrategier for web, ekstra- og intranettløsninger. Flerårig erfaring med opplæring av nettredaktører for flere av landets største nettsteder innen både privat og offentlig sektor. Inngående kjennskap til internett som medium. Stort kontaktnett innen media- og internett-bransjen.

ERFARING

2007 – Styreleder og rådgiver i Webgruppen AS, en think tank med senior rådgivere som bistår aktører i både privat og offentlig sektor med optimalisering av målbare resultater på web.

2006 – Ekstensiv kursvirksomhet med åpne og bedriftsinterne kurs.

2006 – Styreleder i Webforum Norge AS. Webforum er også vert for utdelingen av den prestisjetunge Farmand-prisen for beste nettsted.

2005 – Mentor for nettredaktører i flere av landets største websider, både innen privat og offentlig sektor.

2004 – Ansvarlig for drifting av fagportalen Nettredaktor.no

2003 – Ansvarlig for Nettredaktørskolen  i Oslo. Utviklet pedagogisk opplegg for opplæring av landets nettredaktører. Driver undervisning og kursing av nettredaktører i flere fora.

2003 – 2005 Startet og ledet Faggruppen for Webkommunikasjon i Den norske Dataforening.

2001 – 2003 Senior rådgiver i kommunikasjonshuset Gazette med ansvar for web og interaktive medier.

1997 – 2001 Redaktør i HjemmeNett as, portalsatsningen til konsernene Orkla Media, Hjemmet Mortensen og Egmont, siden selskapet ble etablert 1.1.1997. Hadde overordnet ansvar for markedsorientering og tilrettelegging av alt innhold på tjenesten, som besto av i alt fire brede portaler, 17 temaportaler og 5 storbyportaler. Hadde ansvar for daglig drift av redaksjonen, med linjeansvar for 12 underordnede.

1998 – 2004 Fast spaltist i nettbransjens eget nettmagasin, digi.no.

1997 – 2002 Mentor for flere av Hjemmet Mortensen-konsernets nettredaktører.

1996 – 1997 Nettredaktør for DET NYE Online. Var dessuten med på prosjektering og utvikling av flere web-innholdstjenester i Hjemmet Mortensen, bl.a. Foreldre & Barn, Bonytt m.fl.

1996 – 2000 Spaltist i DET NYE med faste spalter om hhv. jobb, utdanning og egenutvikling, samt data og internett.

1995 – 1998 Drev nettstedene Barnesiden (landets første nettsted for barn) og Informasjonssiden for Ungdom (spørsmål og svar om sex og samliv), selvstendig og på frivillig basis. Informasjonssiden ble overtatt av det kommersielle nettstedet Doktor Online i 1998.

1994 – 1995 Underviste i norsk ved Bjøråsen Ungdomsskole i Oslo.

1993 – 1994 Underviste i kontor- og datafag ved Bredtvet Videregående Skole i Oslo.

1991 – 1993 Underviste i kontor- og datafag ved Næringsakademiet i Oslo og Lillestrøm.

1993 Utviklet og holdt motivasjonskurs for arbeidsledige i regi av Oslo AOF.

1992 – 1996 Skribent og feature-journalist for bl.a. DET NYE, Dine Penger, Allers, Foreldre & Barn, Gravid og InternettGuiden.

1991 – 1997 Oversetter for Forlaget Harlekin i Stockholm/Oslo. Oversatte i alt 17 romaner fra engelsk til norsk.

1986 – 1992 Drev eget firma med virksomhet innen kontor-service og markedsintroduksjon. Deltok i oppstart av et 50-talls småbedrifter.

1986 – 1992 Assisterte ved utvikling, markedsføring og gjennomføring av kursopplegg innen lederopplæring for lederutvikler Randi Bråten Noyes.

 

UTDANNING

1983 – 1984 Grunnfag i psykologi, Universitetet i Oslo.

1982 – 1983 Grunnfag i sosiologi, Universitetet i Oslo

1981 – 1982 Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo.

1981 Examen Artium, språklig linje, fra Oslo Katedralskole.

 

PUBLIKASJONER

2010 Utgitt boken Slik skriver du for nett på Kommunikasjonsforlaget.

2006 Utgitt boken Webkommunikasjon på Høyskoleforlaget/IJ-forlaget. Boken benyttes som lærebok i webkommunikasjon ved flere norske studiesteder.

2001 Utgitt boken “Redigering for Web”, som er den første læreboken på norsk om utvelgelse, tilpasning og tilrettelegging av innhold for webmediet. Utkom på Høyskoleforlaget/IJ-forlaget høsten 2001. Utkom igjen i revidert utgave høsten 2004.

1997 – 2004 Et hundretalls artikler om web og internett på www.digi.no

1993 Utgitt boken “I Arbeid” (om nye muligheter i arbeidsmarkedet) på Schibsted forlag. Boken var Schibsted-forlagets pilotprosjekt innen elektronisk basert publisering og trykk.

Medlem i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

 

VERV

Sitter i juryen for Farmand-prisen for beste elektroniske årsrapport.

Ledet Dataforeningens Faggruppe for Web-kommunikasjon http://dataforeningen.no/ostlandet/web/

Satt i Dataforeningens Rosing-akademi http://www.rosing.net/2003/akademiet/

Formann i Rosings Anvenderprisjury http://www.rosing.net/2003/anvender/

Jurymedlem i Den norske Kommunikasjonsforenings Webpris http://www.kommunikasjonsforeningen.no