Nominer kandidat til Årets Nettredaktør 2012

Nominer kandidat til Årets Nettredaktør 2012

Hvert år kårer vi Årets Nettredaktør på Webforum. Premien er et personlig reisestipend på kr 25 000, og nå er tiden inne for å nominere kandidater til årets kåring.

Web-produksjon

Produksjonsfasen er omfattende og krevende. Men håndterer du den riktig, får du maksimalt utbytte av løsningen din.

Når du starter en webutviklings-prosess, er det litt av et apparat du setter i gang. Det er interne høringer, ekstern leverandørkontakt, strategiske vurderinger, brukertesting, designvurderinger, back-end-analyser og det ene med det andre.

Før du gjør det, vil jeg be deg om å stille deg selv dette spørsmålet: Er det nødvendig? – Mange starter nemlig nye utviklingsprosjekter når den eksisterende løsningen faktisk er fullt brukbar, men man kan trenge en endring av design og/eller innhold. I så fall lønner det seg å gå til for eksempel Webkvalitet og få en innholdsoverhaling, framfor å sette i gang ny teknisk utvikling.

Men er ny teknisk utvikling påkrevet, bør du tenke gjennom følgende og i oppsatt rekkefølge:

I denne seksjonen kan du lese mer om hver av disse punktene.

Er du usikker på hvordan du skal gripe prosjektet an, og ønsker å diskutere problemstillingene med en objektiv, ekstern partner, kan jeg hjelpe deg .