Ordforklaringer

Avstøting

Avstøting er når brukeren ikke føler at førsteinntrykket av ditt nettsted stemmer i forhold til det han er ute etter, og han velger å prøve et annet nettsted i stedet.

Banner-blindhet

Fenomen som gjør at brukerne ikke ser informasjon på enkelte steder i skjermbildet. Utviklet som en reaksjon på den økende mengden reklame på websider.

Findability

Findability er et nytt fagfelt innen webkommunikasjon, som ventelig vil bli like sentralt i årene som kommer som det brukervennlighet (usability) har vært i de årene som er gått.

Lukten av informasjon

Den teorien om brukeradferd på web som i dag ansees som den riktigste og best underbygde. Teorien er basert på tusenvis av brukerobservasjoner, og er formulert av Jared Spool og hans kolleger ved User Interface Engineering.

Morville-modellen

Morville-modellen er det nærmeste vi i dag er kommet en helhetsteori om hva som utgjør brukeropplevelsen av en webside – og følgelig hvilke elementer som inngår i å lage en god webside. Modellen er laget av Peter Morville ved Semantic Studios.

Trigger-ord

Triggerord er de ordene brukeren har i holdet når han kommer til et nettsted, og de beskriver altså det brukeren leter etter. En av nettredaktørens viktigste oppgaver er å identifisere sine brukeres trigger-ord og sørge for at disse blir brukt i navigasjonen på nettstedet.

Visuelle markører

Visuelle markører er de ikke-tekstlige signalene som påvirker brukerens førsteinntrykk av din webside.