Plattform/Operativsystemer for norske web-brukere

Nøkkeltall for hvilke operativsystemer som benyttes av norske web-brukere.

Fordeling pr Oktober 2007, basert på sammenstilte data for 1200 norske nettsteder. Tallmaterialet er levert av Online Services AS.

Som det fremgår, domineres markedet fullstendig av Windows med ca 95% av brukerne. (Posten “unknown” inneholder ventelig i hovedsak Vista-brukere.)

Apple/Mac har en markedsandel på 3,75 % av norske nettbrukere. Dette er en viss fremgang fra tidligere år. (De fleste tall indikerte at Mac lå stabilt på rundt 2,5 % i årene 2000 – 2004.)

Tallene for plattformfordeling er som følger:

Plattform Prosent
WinXP 72,75
WinNT 12,88
Unknown 4,73
Win2000 4,35
MacPPC 3,75
UNIX 0,85
Win98 0,62
Linux 0,05
WinCE 0,01
Win95 0,01

 

Ingen andre plattformer enn de ovennevnte registrerer med forekomster på over 0% i tallmaterialet.

Se også tall for skjermoppløsning og tall for nettlesere som benyttes av norske web-brukere.